Nr 32 (571) 15 - 21 sierpnia 2002

Na gościnnej Ziemi Smołweńskiej


W numerze:

Kopiowanie, przedruk i reprodukowanie materiałów ze stron
"Naszego Czasu" jedynie za każdorazową zgodą redakcji.