Chór "Pamięci Sybiraków" wrócił z Koszalina

Chór "Pamięci Sybiraków" po raz pierwszy wziął udział w XI Światowych Spotkaniach Chórów Polonijnych, które odbyły się w Koszalinie w okresie 17 - 27 lipca br. Chór powstał w 1999 r. przy Daugavpilskim Oddziale ZPŁ "Promień". Zgodnie ze swoją nazwą, chór w swych pieśniach oddaje hołd ludziom, którzy cierpieli w syberyjskich łagrach. Założycielką chóru jest pani Irena Prozor, która też była zesłana na Syberię.

Chór składa się z 20 chórzystów (głównie nauczycieli), pracuje pod kierunkiem Marii Jurkowej. Pani Maria jest kierownikiem, dyrygentem, a także autorką wielu pieśni śpiewanych przez chór. W repertuarze są także pieśni religijne i narodowe. A oto co powiedziała po powrocie z Koszalina założycielka chóru "Pamięci Sybiraków" pani Irena Prozor: "Te piosenki, które prezentujemy, to piosenki mojej młodości, jeszcze z czasów AK, a także pieśni z łagrów syberyjskich. W czasach sowieckich były one zakazane. Aby ocalić to wszystko od zapomnienia, zaczęłam zbierać, przypominać i zapisywać z pamięci te teksty. Były konsul na Łotwie, pan Medard Masławski, bardzo to popierał i mówił, że nie wolno, aby pamięć o tym zanikła, trzeba wszystko to udokumentować, opracować melodię i wydać. Dużą pracę wykonała pani M. Jurkowa, nasza dyrygent, która opracowała muzykę i teksty. Co dotyczy występu naszego chóru w Koszalinie to sądzę, że był to występ udany. Publiczności podobały się nasze pieśni z własnego repertuaru. Ksiądz z kościoła św. Ducha powiedział, że przyjeżdżało do nas wiele chórów, ale taki pierwszy. Ludzie płakali słuchając "Marsza Sybiraków", "Kresowe dzieci" i innych. W kościele św. Ducha nasz chórzysta Zygmunt Nemiro wręczył biskupowi obraz Matki Boskiej Agłońskiej.

Należy zaznaczyć, że wszędzie byliśmy bardzo dobrze przyjmowani, koncerty odbywały się codziennie, wyjeżdżaliśmy do gmin, organizowano ogniska. Nawiązaliśmy także kontakty z Polakami z innych krajów. Podsumowując, z całą pewnością można powiedzieć, że nasz pobyt w Koszalinie był pożyteczny i udany".

Opracował W. P.

NCz xx (xxx)