Anglia zaniepokojona napływem
Litwinów do kraju

W tym roku urzędnicy imigracyjni W. Brytanii nie wpuścili lub wydalili ponad 800 obywateli Litwy.

Blisko trzecia ich część jest przekonana, że została wydalona bezprawnie.

Takie dane przedstawiono na spotkaniu ministra spraw wewnętrznych Juozasa Bernatonisa i ambasadora W. Brytanii na Litwie Jeremy'ego Hilla, które odbyło się wczoraj w Wilnie.

Wydaleni z W. Brytanii obywatele Litwy stanowią ponad jedną trzecią wszystkich osób, które usunięto z innych krajów (ogółem było ich 2191).

W czerwcu do W. Brytanii nie wpuszczono 300 osób, średnio po 15 osób dziennie.

W pierwszym kwartale br. otrzymano podania 115 obywateli Litwy w sprawie udzielenia im azylu, podczas gdy w roku ubiegłym ogółem wpłynęło 230 takich podań.

("Lietuvos rytas" z 7 07 2002 r.)

NCz 32 (571)