Micha³ Bieniasz

Karykatura tygodnia

NCz 32 (571)