Beata Zaluza

Na gościnnej Ziemi Smołweńskiej

3 sierpnia br. niezwykle gościnna Ziemia Smołweńska powitała uczestników III Festynu Kultury Polskiej, który się odbył w jednym z najmłodszych miast Litwy - Wisaginasie.

Podobnie jak i w latach ubiegłych główny trud organizacyjny festiwalu wziął na siebie Oddział Związku Polaków m. Wisaginas na czele z Krystyną Gotowską. Spisano się też doskonale - tak sprawnej i przemyślanej organizacji można tylko pozazdrościć.

Na wstępie gospodarze zapoznali uczestników festynu z krótką historią miasteczka. Dzieje jego nieodłącznie są związane z losami Elektrowni Atomowej w Ignalinie. Pierwszy blok wzniesiony został tu w kwietniu 1977 roku, obecnie zaś liczba mieszkańców tego miasta przekroczyła 33 tysiące, z czego około 5 tysięcy pracuje na IEA. Dzięki uprzejmości gospodarzy mogliśmy z bliska przyjrzeć się temu obiektowi, który w ostatnich czasach wzbudza tyle sporów i kontrowersji. Należy przyznać, że i w nas wzbudził on pewien niepokój i to mimo zapewnień gospodarzy o jego bezpieczeństwie, popartych badaniami naukowców.

Tradycyjnie III Festyn Kultury Polskiej poprzedziła msza św., po czym wszyscy uczestnicy udali się do Domu Kultury "Banga", gdzie rozpoczęło się święto pieśni polskiej. Jego istotę najlepiej bodajże oddają słowa, zawarte w folderze, wydanym z okazji dziesięciolecia działalności Centrum Kultur Narodowych m. Wisaginas: "Jesteśmy tak różni i jednocześnie tak podobni w swym dążeniu do zachowania języka ojczystego, języka swych przodków(...). Człowiek, który zapomina o dziedzictwie kulturowym swych przodków, o swym języku ojczystym jest jak drzewo wyrwane z korzeniami, skazany na zapomnienie".

Witając przybyłych na Festyn mówił o tym mer miasta Vytautas Račkauskas: "Każde społeczeństwo, każdy naród wnosi w to miasto własny koloryt i to właśnie sprawia, że jesteśmy miastem wielokulturowym, miastem o bogatych tradycjach i dziedzictwie". I dalej: "Cieszę się, że z biegiem lat nie tylko zwiększa się liczba uczestników tego festiwalu, lecz również rośnie jego ranga, o czym świadczy chociażby przybycie gości z Dyneburga".

Przybyłych powitała również Krystyna Gotowska - główny organizator festynu i jedna z jego pomysłodawców. Pani Krystyna zaznaczyła, że święto to nie odbyłoby się bez wsparcia władz miasta oraz udziału sponsorów - Wspólnoty Polskiej, Związku Polaków na Litwie, Departamentu ds. Mniejszości Narodowych i Wychodźstwa przy RL.

Po przemówieniach nastąpił ten najbardziej oczekiwany przez wszystkich moment - występy zespołów. W tegorocznym festynie udział wzięło 7 zespołów. Jako pierwsi zgromadzonych w sali Domu Kultury "Banga" powitali gospodarze - zespół "Tumielanka" z Wisaginasu. Występ ten miał szczególne znaczenie, gdyż był "chrztem bojowym" ich nowego kierownika, Olgi Didţiulienë, która na tym stanowisku zastąpiła Ludmiłę Żukową.

Tuż po gospodarzach swe umiejętności zaprezentowały takie zespoły, jak "Credo" z Jaszun (kier. Maryna Matujzo), zespół taneczny Świrkowskiej Szkoły Podstawowej (kier. Algirdas Uzela), zespół z Turmont (kier. Dovilë Lavrikënienë), po raz trzeci biorąca udział w Festynie "Rudomianka" (chórmistrz Jan Drutel), która porwała do tańca w takt "Wileńskiego walca". Na uwagę zasługuje również zespół "Sudaruszka" z

Wisaginasu, który obok stałego repertuaru, na który składają się przede wszystkim rosyjskie piosenki ludowe po kilku próbach wspaniale wykonał "Kukułeczkę". Na zakończenie na scenę wyszli goście z Łotwy - zespół "Dyneburg" (kier. Natalja Szpakowska), którzy zaprezentowali piosenki polskie i łotewskie.

Uczestnikom festynu jeszcze długo po tym, jak przebrzmiały ostatnie nuty piosenek, trudno było się rozstać. Żegnano się z myślą o przyszłych spotkaniach na festynach, które będą się odbywały na Ziemi Wileńskiej, Kowieńskiej, Solecznickiej, Smołweńskiej, wszędzie tam, gdzie brzmi polska pieśń, polskie słowo.

Na zdjęciach: grupa uczestników III Festynu Kultury Polskiej, na scenie zespół "Rudomianka", Krystyna Gotowska - organizator Festynu, Uczestniczka zespołu "Tumielanka" w przerwie między występami

Fot. Waldemar Dowejko

NCz 32 (571)