Tydzień w skrócie na Łotwie

Planowane są podwyżki dla nauczycieli

Od 1 września br. planuje się podwyższyć płace nauczycielom. Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami z sierpnia 2000 r. od 1 września br., zarobki dla nauczycieli mają wzrosnąć o 17 łatów, a dla dyrektorów o 28 łatów. Ostatecznie musi to jeszcze zaakceptować rząd łotewski.

1/3 mieszkańców Łotwy ma nadzieję na poprawę sytuacji ekonomicznej

Według ostatnich badań przeprowadzonych przez firmę "Latvijas fakti" 30,4% mieszkańców Łotwy uważa, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy sytuacja ekonomiczna na Łotwie polepszyła się. 17,7% twierdzi, że sytuacja gospodarcza kraju pogorszyła się, a 37,4 uważa, że się nie zmieniła.

Rosną ceny na nieruchomości

Według badań kampanii "Anno", która zajmuje się handlem nieruchomościami na Łotwie, w ciągu ostatnich 10 lat znacznie wzrosły ceny na nieruchomości. Na przykład, jeśli jeszcze w styczniu br. jednopokojowe mieszkanie w Rydze kosztowało od 8500 - 14000 USD, to w lipcu br. ceny już wahają się od 10000 do 25000 USD za M-1. Natomiast w 2000 r. jednopokojowe mieszkanie w Rydze można było kupić za 7 - 11 tys. USD, w 1997 r. - 6 - 7 tys. USD.

Mieszkańcy Łotwy ufają łotewskim bankom

W ciągu 6 miesięcy tego roku wkłady osób prywatnych w łotewskich bankach komercyjnych wzrosły o 12,7%, czyli do 784,517 mln łatów. O tym świadczą dane komisji finansów, która nadzoruje rynek finansowy.

NCz 32 (571)