"Nasza Polonia" nr 122
ESTONIA

Komputery - estońskie spojrzenie na świat

Złośliwi twierdzą, że Estonii udało się zinformatyzować szkoły (wszystkie mają dostęp do Internetu), bo jest ich niewiele. Prawda jest jednak taka, że sukces odniósł program Tiger Leap i jego kontynuacja Tiger Leap+, realizowany przez Tiger-Leap Foundation, założoną przez estońskie Ministerstwo Edukacji oraz 37 firm i osób fizycznych. Głównym celem projektu jest upowszechnienie nowoczesnych technologii informatycznych w estońskich szkołach. Projekt zakłada pomoc nauczycielom w nabywaniu umiejętności używania komputerów, a następnie wykorzystywanie ich w nauczaniu poszczególnych przedmiotów. Program oferuje pomoc w rozbudowie infrastruktury komputerowej szkół i ich wspomaganie w tworzeniu możliwości dostępu do Internetu.

Równolegle realizowane są inne programy dotyczące już nie samych szkół, ale całego społeczeństwa estońskiego. Projekt Look@world został uruchomiony przy współpracy rządu estońskiego oraz estońskich przedsiębiorców. Chodzi o zwiększenie liczby użytkowników Internetu w Estonii, co ma wpłynąć na podniesienie poziomu życia oraz zbliżenie do zachodnioeuropejskich standardów. Projekt zakłada doścignięcie, a nawet prześcignięcie Finlandii w procentowym udziale użytkowników Internetu. Na realizację tego celu przeznaczono ponad 250 mln EEK w ciągu trzech lat. Projekt podzielono na trzy części: dostęp do Internetu, powszechne szkolenie oraz propagowanie programu (promocja Internetu i programu, ułatwianie korzystania z prostych usług dostępnych przez Sieć). Dostępność Internetu zwiększa się dzięki rosnącej liczbie publicznych kawiarenek komputerowych i obniżeniu kosztów dostępu do Internetu w domach. Celem projektu jest zapewnienie szkoleń z zakresu komputerów i Internetu dla 100 tys. osób i dodatkowych szkoleń dla naucycieli.

Strategia estońska obejmuje kolejne szczeble upowszechnienia informatyzacji: po szkołach i społeczeństwie przyszła pora na struktury państwowe. Program e-government zakłada, że wszelkie sprawy rządowe, w tym procedury i przygotowywane dokumenty, są dostępne na stronach internetowych. Również komunikaty prasowe są rozpowszechniane za pomocą Internetu . Podobne rozwiązania, jednak 2 lata opóźnione w stosunku do Estonii, przewiduje też polska Ustawa o dostępie do informacji publicznej.

NCz 32 (571)