Tydzień w skrócie

Uroczystości

Na początku sierpnia w Kłajpedzie niezwykle uroczyście obchodzono 750 rocznicę założenia miasta. W uroczystościach wzięło udział ponad pól miliona osób, w tym prezydenci Litwy, Łotwy i Polski.

Gość

Litwę po raz pierwszy odwiedził, mieszkający w Londynie potomek pisarza Lwa Tołstoja oraz rodu Romanowych hrabia Andrej Tołstoj - Miłosławski.

Prezydenckie wybory

Odpoczywający w Połądze prezydent V. Adamkus, zdaniem środków masowego przekazu, rozpoczął nieoficjalną kampanię wyborczą.

Akcje protestu

Na trasie Mariampol - Preny rolnicy co i raz organizują pikiety, domagając się zwiększenia ceny skupu mleka, regularnego rozliczania się za skupowane płody rolne, zwiększenia minimalnych wynagrodzeń i rent. Akcje protestu będą trwały w ciągu całego sierpnia.

Operacje

Litewscy kardiolodzy dokonali w ciągu dwóch dni dwóch operacji na sercu noworodka z Estonii, gdzie tej klasy lekarzy brakuje.

Pomór ryb

W związku z niezwykłymi upałami w Zalewie Kurońskim Niemna rozpoczął się pomór ryb.

Skandal

Nie ucicha skandal wokół sprawy podróży i spotkań w Rosji kierownika Państwowej Inspekcji Nadzoru Leków V. Budnikovasa. Publiczne zainteresowanie tematem wykazał również V. Adamkus. W związku z tym, iż nie należy to do kompetencji prezydenta - nieoficjalnie się twierdzi, iż jest to związane z kampanią wyborczą.

Bieda

Jak wykazały badania, prawie połowa mieszkańców Litwy nabywa i nosi używane ubrania, kupuje używane rzeczy. Badania przeprowadzono wśród mieszkańców miast.

Tory

W najbliższym czasie Litwa przekaże żydowskiej wspólnocie religijnej kolejne 52 święte księgi - Tory.

Pożary

Za siedem miesięcy br. na Litwie wybuchły 12023 pożary, podczas których zginęła 121 osoba, a jeszcze 119 - doznało obrażeń ciała. Straty materialne wyniosły ponad 12 mln Lt.

Emerytury

Ministerstwo Opieki Socjalnej i Pracy proponuje rządowi, by nie poparł propozycji zmniejszenia wieku emerytalnego dla kobiet od 55 lat, dla mężczyzn - od lat 60.

Zapasy złota

Zgodnie z ogłaszanym każdego miesiąca rankingiem międzynarodowej organizacji "World Gold Coucil" pod względem posiadanych zapasów złota, Litwa, mająca 5,8 ton złota, co stanowi 2,5 proc. międzynarodowych oficjalnych zapasów, zajmuje 72 miejsce.

Spór o pola golfowe

24 września Wileński Sąd Okręgowy przystąpi do rozpatrywania powództwa Prokuratury Generalnej o unieważnienie transakcji w sprawie pól golfowych w stołecznej dzielnicy Pilaite (Zameczek).

Nasz Czas 32 (571)