Rytas Narvydas
Kierownik Wydziału Badań Specjalnych

Wydział Badań Specjalnych Centrum
Badania Ludobójstwa i Ruchu Oporu
Mieszkańców Litwy

Redakcja gazety "Nasz Czas"

O deportacji i eksterminacji mieszkańców w latach 1939-1941

Do Wydziału Badań Specjalnych Centrum Badania Ludobójstwa i Ruchu Oporu Mieszkańców Litwy zwrócił się Wydział Gdański Komisji Badania Przestępstw Przeciwko Narodowi Polskiemu Instytutu Pamięci Narodowej z prośbą o pomoc w badaniu przestępstw, popełnionych przeciwko osobom narodowości polskiej. Prosimy o pomoc w zgromadzeniu informacji oraz odnalezieniu osób, mogących świadczyć w sprawach wytoczonych w związku z następującymi wydarzeniami:

1) Deportacje obywateli polskich z byłego terytorium województwa wileńskiego Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1939-1941. Prosimy o ustalenie osób deportowanych i członków ich rodzin;

2) Wymordowanie więźniów w więzieniu w Oszmianie w 1941 r. Wskazuje się, że w tym więzieniu 23 czerwca 1941 r., podczas odwrotu Armii Czerwonej, pracownicy NKWD wymordowali nieustaloną liczbę więźniów. Prosimy o ustalenie osób, które w 1941 r. przebywały w więzieniu oszmiańskim oraz członków ich rodzin;

3) Zamordowanie sześciu polskich żołnierzy 18 września 1939 r. Wskazuje się, że zamordowali ich żołnierze Armii Czerwonej przy szosie Oszmiana-Wilno, w odległości około 3-5 km od Oszmiany.

Prosimy kierownictwo Związku Polaków na Litwie, Klubu Weteranów Armii Krajowej i Związku Kombatantów Polskich, aby zwróciło się do swych członków z prośbą o udzielenie informacji o tych wydarzeniach.

Informację prosimy podać do Wydziału Badań Specjalnych LGGRTC. Adres: Gedimino pr. 40/1, LT-2001 Vilnius, tel.: 62 05 54.

NCz 32 (571)