"Nasza Polonia" nr 122
ESTONIA

Spotkanie prezydentów Łotwy i Estonii

Prezydenci Łotwy i Estonii - Vaira Vike-Freiberga i Arnold Rüütel - omówili 5 sierpnia na estońskiej wyspie Sarema problemy współpracy dwustronnej, realizację wspólnych projektów regionalnych oraz kwestie dotyczące integracji ich państw z Unią Europejską.

NCz 32 (571)