Co czeka rosyjski tranzyt
wojskowy przez Litwę

Politolodzy litewscy przewidują trzy scenariusze tego, jak może potoczyć się rozwiązanie problemu rosyjskiego tranzytu wojskowego przez Litwę.

W studium, które przygotowali wykładowcy Instytutu Stosunków Międzynarodowych i Nauk Politycznych Uniwersytetu Wileńskiego Česlovas Laurinavičius, Raimundas Lopata i Vladas Sirutavičius, rozpatrywane są trzy ewentualne scenariusze rosyjskiego tranzytu wojskowego przez terytorium Litwy, o których zadecyduje sytuacja geopolityczna.

Zgodnie z "pesymistycznym" scenariuszem politologów, przełom osi euroatlantyckiej miałby decydujący negatywny wpływ na stanowisko Litwy w rozstrzygnięciu kwestii tranzytu wojskowego.

W razie wycofania się USA z Europy, możliwości Litwy przeciwstawienia się Rosji maleją do minimum.

W razie utraty poparcia USA, Litwa w istocie nie miałaby skutecznych środków przeciwstawienia się naciskowi Moskwy w sprawie zalegalizowania udziału militarnego Rosji na Litwie.

Jednocześnie, gdyby Litwa stała się pełnoprawnym członkiem NATO i Unii Europejskiej, w studium politologów prognozuje się scenariusz optymistyczny.

Studium "Tranzyt wojskowy Federacji Rosyjskiej przez Litwę" zostało zaprezentowane we wtorek w Wilnie.

Jak twierdzą autorzy, we wnioskach studium podkreśla się, że chociaż rosyjski tranzyt wojskowy przez Litwę jest zjawiskiem stosunkowo skomplikowanym, jednak w istocie nie zagraża suwerenności kraju.

Zgodnie z zatwierdzonym przez rząd kraju planem, od 1 stycznia 2003 roku, zostaną zniesione ulgi wizowe pasażerom bezpośrednich pociągów między obwodem kaliningradzkim i resztą Rosji.

Od 1 stycznia 2003 roku wizy będą potrzebne również mieszkańcom obwodu kaliningradzkiego, jadącym samochodami na Litwę i przez nią.

Rosja obawia się, że w razie zniesienia przez Litwę ulg w ruchu wizowym dla mieszkańców obwodu kaliningradzkiego, obwód ten będzie odizolowany.

("Lietuvos rytas" z 11 07 2002 r.)

NCz 32 (571)