Czesław Malewski

Szlachta powiatu trockiego w XIX wieku

Szykując spis rodów szlacheckich powiatu trockiego (na życzenie czytelników) postanowiłem przedstawić dokument o wydarzeniach z 1812 roku, w których wielu z niżej podanych rodzin brało czynny udział i wiązało nadzieję na szybkie odzyskanie wolności dla ukochanej Ojczyzny.

Akces powiatu trockiego do Konfederacyi

Działo się w Nowych Trokach d. 26 Julii 1812 r. My urzędnicy i obywatele trockiego powiatu z momentem wejścia w granice tego Powiatu wojsk francuskich i Jej sprzymierzeńców, ożywieni zostaliśmy tą najprzyjemniejszą nadzieją, iż mocą oręża, którym dzielnie władają rozkazy Wielkiego Napoleona, z pod jarzma północnych najezdników wyrwani, ujrzemy siebie w rzędzie mieszkańców oswobodzonego narodu polskiego. Niech żyje Bohatyr świata, Jego zwycięztwa ziściły nasze nadzieje. Konfederacja Warszawianów stała się hasłem powszechnym dla wszystkich części i prowincyi, od dawna naród polski składających do jednomyślnego powstania w zamiarze odpowiedzenia chęciom Zbawcy Narodu Polskiego. Tym przejęci uczuciem, jakie miłość Ojczyzny zajmować powinna dobrze myślących obywateli, z utęsknieniem oczekiwaliśmy tej chwili (...), zgromadzeni do powiatowego miasta Trok, natychmiast spieszymy do przybytku na oddanie czci Bogu poświęconego i z najwyższym uniesieniem się wynurzywszy tysiące błogosławieństw potężnemu Obrońcy kraju naszego Wielkiemu Napoleonowi, ten akt połączenia się do generalnej Konfederacyi, w dniu dzisiejszym odbyty w całym znaczeniu i duchu, zapisujemy w akta powiatu naszego, a ile razy przypominamy sobie, że już jesteśmy Polakami, tyle razy pragniemy powtarzać, niech żyje Pogromca ciemiężycielów Cesarz francuski Wielki Napoleon! i gdy błogosławieństwa ludów oswobodzonych ziszczone będą, pewni jesteśmy, iż w potomne czasy wolno będzie bez obawy powtarzać Polakom i Litwinom "Niech żyje Ojczyzna i Jedność!"

Działo się w Trokach 1812 roku m-ca lipca 26 dnia. (Po tekście następują liczne podpisy zgromadzonych obywateli - dop. autora; miesięcznik Litwa i Ruś, maj - czerwiec 1912 r.).

Minęło 190 lat od tych wydarzeń. Mało kto papięta o Napoleonie, lecz czy warto było zapomnieć o nadziejach, iż w potomne czasy wolno będzie bez obawy powtarzać Polakom i Litwinom "Niech żyje Ojczyzna i Jedność!"

Wykaz szlachty

A

Abramowski pw. 24.II.1804 r.
Abuniewicz h. Nieczuja
Achmatowicz
pw. 2.III.1804, 14.XI.1832 r.
Ajewski h. Jelita
Albertowicz pw. 6.V.1819 r.
Aleksandrowicz
Anczyc h. Ancuta
pw. 13.XII.1819 r.
Andracki h. Bonarowa
pw. 27.I.1811 r.
Andrzejewski h. Prus
pw. 4.III.1798, 28.I.1849 r.
Andrzejkowicz h. Lubicz
pw. 29.V.1800, 30.IX.1832 r.
Aniukiewicz h. Osorya
pw. 26.XI.1804 r.
Antoniewicz h. Andrault de Bay
pw. 4.III.1798, 9.XII.1819 r.
Awłasewicz h. Pobóg
pw. 27.VI.1811, 25.VIII.1819 r.
Azarewicz h. Ogończyk
pw. 29.V.1800, 20.XII.1819 r.
Azulewicz pw. 19.IX.1805 r.

B

Bajraszewski h. Łuk
Bak h. Massalski
Bakowski pw. 18.XII.1819 r.
Baranowski h. Grzymała
pw. 20.II.1807, 18.XII.1819 r.
Baranowski h. Ostoja
Bartoszewicz h. Abdank
pw. 10.III.1804, 12.XII.1834 r.
Bartoszewicz h. Brodzicz
Batulewicz h. Pilawa
pw. 27.I.1804 r.
Bazarewicz h. Świerczek
Bazylewicz pw. 18.XII.1819 r.
Bereśniewicz h. Kościesza
pw. 27.I.1804 r.
Berliński h. Kolumna
Bernatowicz h. Akszak
pw. 18.III.1798, 24.V.1835 r.
Białobrzeski
pw. 19.II.1812, 3.V.1843 r.
Białopiotrowicz pw. 3.XII.1819 r.
Bielawski h. Jastrzębiec
pw. 17.XII.1819 r.
Bieliński h. Junosza
Bielski h. Jelita
pw. 6.IV.1804, 15.XII.1819 r.
Bieńkuński h. Wąż
pw. 4.V.1799 r., 26.III.1804 r.
Biernacki h. Poraj
Biesiekierski h. Pomian
Bobrowicz h. Sas
pw. 6.V.1799 r.
Bocewicz h. Radwan
Bociarski pw. 28.XI.1819 r.
Boczkowski
pw. 5.XII.1819, 10.VIII.1820 r.
Bogatko
Bogdanowicz h. Łada
pw. 18.III.1798, 21.X.1819 r.
Bogdziewicz h. Starykoń
pw. 5.III.1799 r.
Bogucki h. Radwan, h. Krzywda
Bohdański pw. 26.VIII.1820 r.
Bohusz pw. 18.XII.1819 r.
Bohuszewski h. Junczyk
Bolesławski
Bołądź h. Korab
pw. 7.I.1799, 3.I.1835 r.
Borkowski h. Łabędź
pw. 18.III.1798, 20.XII.1819 r.
Borowski h. Lubicz
pw. 9.XII.1819 r.
Boryczewski h. Rawicz
pw. 17.XII.1819, 29.XI.1832 r.
Borysewicz h. Ogończyk
pw. 6.V.1799, 22.XII.1819 r.
Borysowicz h. Drya
Bożycki pw. 21.III.1804, 20.XII.1819 r.
Bożydłowski h. Jastrzębiec
pw. 5.III.1798 r.
Broniecki h. Gryf, pw. 17.XII.1819 r.
Buczyński h. Strzemię
pw. 14.VI.1812, 9.II.1832 r.
Budryk pw. 9.IX.1819 r.
Bugielski h. Korab, pw. 24.II.1804 r.
Bujniewicz
pw. 18.XII.1819, 9.XII.1841 r.
Bujwid pw. 4.VI.1819 r.
Burnejko pw. 21.VII.1811 r.
Burzyński h. Strzemię
pw. 6.V.1799, 13.VII.1837 r.
Butkiewicz h. Jastrzębiec
pw. 4.VI.1800 r.
Butrymowicz h. Starykoń
pw. 17.XI.1803 r., 3.XII.1819 r.
Byczewski pw. 2.VI.1819 r.
Bykowski pw. 31.VIII.1820 r.
Bylewski pw. 20.III.1812 r.
Byliński h. Łodzia
pw. 14.XI.1819, 26.VIII.1820 r.

C

Chalecki h. własny
pw. 29.V.1800 r.
Charewicz h. Sas
pw. 18.III.1798 r.
Chełstowski h. Jastrzębiec
Chlusewicz pw. 31.VIII.1820 r.
Chazbijewicz
Chmielewski pw. 18.XII.1819 r.
Chodakin h. Dołęga
Chojnicki h. Trzaska, pw. 10.III.1804 r.
Chomicz h. Oksza
pw. 18.III.1798 r.
Chomiński h. Poraj
Chomski h. Gryf
pw. 18.III.1798 r.
Ciechanowicz
Cierpicki
Cieszkowski
Ciszkiewicz h. Zerwi Kaptur
Cybulski h. Prawdzicz, pw. 29.V.1800 r.
Cywiński h. Puchała, pw. 21.III.1804 r.
Czajkowski pw. 13.VII.1820 r.
Czaplejewski pw. 17.II.1804 r.
Czechowicz pw. 22.XII.1819 r.
Czerniawski h. Jastrzębiec
Czerniewski
pw. 11.XII.1803, 19.VI.1833 r.
Czerwiński h. Lubicz
pw. 22.XII.1819, 3.IX.1832 r.
Czyż h. Godziemba
pw. 18.III.1798, 9.X.1844 r.
Czyżykowski h. Bończa
pw. 15.V.1809 r.

D

Dadziwiłowicz h. Trąby
Dajnowski h. Krzywda, pw. 29.V.1800 r.
Danilewicz h. Ostoja
pw. 29.V.1800 r.
Daniusewicz
Dankiewicz pw. 3.IX.1828 r.
Daukszewicz pw. 23.XII.1819 r.
Dawksza h. Pierzchała
pw. 16.III.1812 r.
Dąbkowski h. Półkozic
Deszkleniewicz pw. 24.III.1804 r.
Dłuski h. Półkozic
pw. 29.V.1800, 11.III.1819 r.
Dmuchowski h. Pobóg
pw.14.IX.1805 r.
Dobkiewicz pw. 17.II.1804 r.
Doborski h. Niezgoda
pw. 29.V.1800 r.
Dobyszewski h. Szeliga
pw. 29.V.1800 r.
Dołmacki h. Drya
pw. 9.IV.1798, 13.XII.1835 r.
Dołmat h. Rozmiar
pw. 10.II.1804 r.
Domalewski h. Lubicz
pw. 1.XII.1803 r.
Dombrowski h. Junosza
pw. 28.IX.1805, 11.IX.1843 r.
Doroszko h. Prus
Dowbór Muśnicki h. Przyjaciel
Dowgiałło h. Abdank
Dowgird
Dowiat h. Gryf
pw. 11.I.1801, 17.VIII.1820 r.
Downar pw. 4.VI.1832 r.
Downarowicz
Dramiński h. Przyjaciel
pw. 8.XII.1798 r.
Dubicki pw. 18.XII.1819 r.
Dukszta h. Pierzchała
pw. 29.V.1800, 18.X.1832 r.
Durwoniszko h. Lubicz
Duszewski h. Ostoja
pw. 12.I.1801 r.
Duszakiewicz
Dydziński h. Gozdawa
pw. 9.II.1810, 10.VII.1836 r.
Dyjakiewicz pw. 18.I.1801 r.
Dymsza h. Kierdzieja
pw. 24.II.1804, 15.XI.1835 r.
Dyrmont
Dyrwoniszko pw. 16.IV.1798 r.
Dziedziul
Dziekoński
Dzienajewicz
Dzięgielewski h. Dołęga
pw. 21.III.1804 r.
Dzius h. Boża Wola
pw. 22.XII.1819 r.

E

Ejdziatowicz 12.VI.1805 r.
Ejnarowicz h. Działosza
pw. 3.XII.1798 r.
Ejsymont h. Korab
Ejtmin h. Działosza
pw. 16.IV.1798, 27.VIII.1820 r.
Eljaszewicz h. Rudnica
Elsner pw. 4.V.1799 r.
Ester h. Epinger
pw. 5.V.1808 r.

F

Febrowski h. Jasieńczyk
Fedorowicz h. Wierzbna
pw. 31.VIII.1820 r.
Fiackiewicz h. Pobóg
Fogler pw. 2.III.1799, 23.XII.1819 r.
Frąckiewicz h. Brodzic
pw. 3.XII.1798, 11.IV.1834 r.
Fronckiewicz h. Brodzicz, h. Nieczuja

G

Galiński pw. 18.XII.1819 r.
Gałecki h. Junosza
pw. 17.XI.1819 r.
Gan
Garymowicz pw. 31.VIII.1820 r.
Gasicki h. Brochwic
Gawianowski h. Lis, pw. 29.V.1800 r.
Gawroński
Gebrowski h. Oziny, pw. 4.VI.1800 r.
Gembicki h. Nałęcz
pw. 29.V.1800, 21.VIII.1820 r.
Gerłowicz h. Gieralt
Gibulski pw. 15.XI.1819 r.
Giecewicz h. Leliwa, pw. 29.V.1800 r.
Giecewicz h. Gozdawa, h. Doliwa
Giedrojć h. Hipocentaurus
pw. 10.III.1804 r.
Giedymin h. Pogonia
Gierłowicz h. Gieralt
Giesztowt Łokiański h. Leliwa
Ginejko
Giszyński
Gleszczyński h. Jastrzębiec
pw. 17.XI.1803 r.
Glindzicz h. Ostoja
Gliński h. Jastrzębiec
Głembocki
Głowacki
Głybowski pw. 22.VI.1833 r.
Gobiat
Godaczewski h. Gozdawa
Godlejewski h. Kościesza
Godlewski h. Gozdawa
pw. 26.V.1800 r.
Golejewski h. Bończa
pw. 3.XII.1798 r.
Gołdakowski h. Gołobok
Gołembiewski (Gołębiewski)
h. Prawdzic, pw. 29.V.1800 r.
Gołubowski h. Janina
Gorbaczewski h. Bogorya
Gorlewski pw. 31.VIII.1820 r.
Gornowski pw. 23.XII.1820 r.
Gosiecki h. Brochwicz
pw. 10.II.1804 r.
Grażewicz h. Lubicz
pw. 29.V.1800, 19.XII.1819 r.
Grochowski pw. 15.IX.1800 r.
Grodecki h. Starykoń
Groński pw. 8.VIII.1819 r.
Gros
Grudziński h. Waga, pw. 16.VIII.1820 r.
Gryfin pw. 4.V.1801 r.
Grymowicz h. Pobóg
Gryniewicz pw. 18.III.1798, 18.V.1835 r.
Gryniewski pw. 26.VIII.1820 r.
Gurski h. Nałęcz
pw. 2.III.1804, 20.XII.1819 r.
Gutowski pw. 18.XII.1819 r.

H

Hajdukiewicz pw. 1.XII.1819 r.
Hatowski h. Pomian, pw. 31.VII.1811 r.
Hebrowski h. Ozina, pw. 28.VI.1800 r.
Hołdakowski h. Hołobok
pw. 4.IV.1812 r.
Hołochwast h. Śrzeniawa
pw. 6.V.1799 r.
Hołubowski h. Janina
pw. 20.VI.1811 r.
Horbaczewski h. Bogorya
Horodecki h. Świnka
Hrydziewicz h. Trąby
pw. 4.V.1799, 14.XII.1832 r.
Hrymowicz h. Pobóg, pw. 12.IV.1804 r.
Hryniewicz h. Przyjaciel
pw. 28.I.1799 r.
Hryniewski pw. 26.VIII.1820 r.
Hrynkiewicz h. Przegonia
pw. 28.VI.1800, 15.V.1809 r.
Humel
Hurynowicz
Huszcza pw. 4.VI.1800 r.
Huściłło pw. 28.VIII.1820 r.

I.

Ignatowicz h. Świat
Ilcewicz
Iszliński h. Łabędź
Iwaszewski pw. 22.XII.1819 r.
Iwaszkiewicz h. Gozdawa
pw. 4.V.1799, 4.V.1834 r.
Iwaszkiewicz h. Trąby
Iwicki h. Papszyca
pw. 8.XII.1798, 18.XII.1819 r.
Izdebski
Iżycki h. Bończa, pw. 28.VI.1800 r.

J

Jabłoński h. Jasieńczyk
pw. 9.II.1804, 6.VI.1843 r.
Jachimowicz h. Pobóg
pw. 6.V.1799 r.
Jackiewicz pw. 24.X.1817 r.
Jacuński h. Sulima
pw. 4.VI.1800, 4.II.1841 r.
Jakubowicz pw. 20.XII.1819 r.
Jałyński h. Syrokomla
pw. 17.XII.1819 r.
Janczewski
Jankowski h. Topór
pw. 23.XII.1819, 26.XI.1845 r.
Jankowski h. Jastrzębiec
Janowski h. Janina
pw. 8.XII.1798, 28.VI.1800 r.
Janowski h. Jastrzębiec
Januszewski
Januszkiewicz h. Lubicz
pw. 11.I.1801 r.
Jarmołowicz h. Kościesza
pw. 13.III.1800, 9.XII.1819 r.
Jarmołowicz h. Gryf
pw. 19.XII.1819 r.
Jasiński h. Jastrzębiec
pw. 1.IV.1804 r.
Jasiński h. Janina
Jastrzębski h. Jastrzębiec
pw. 28.VI.1800 r.
Jatowt pw. 2.III.1819, 10.VII.1843 r.
Jazdowski h. Lubicz
pw. 28.VI.1800 r.
Jedliński pw. 17.IV.1834 r.
Jeniewski
Jelenkowski
Jeleński h. Korczak
Jocz h. Godziemba
Jodkowski pw. 22.XI.1819 r.
Jotejko pw.24.III.1819 r.
Korolewicz - Jucewicz
pw. 25.VI.1806, 29.XI.1832 r.
Jucewicz h. Korab
pw. 25.VI.1806, 7.XI.1844 r.
Juchniewicz h. Leliwa
pw. 14.XII.1803, 22.XII.1832 r.
Juchnielewicz pw. 17.XII.1819 r.
Junatowicz h. Przyjaciel
pw. 12.XII.1803 r.
Juniewicz h. Łabędź
pw. 21.XII.1798, 28.VI.1800 r.
Junowicz h. Łabędź
pw. 4.VI.1800 r.
Jurewicz pw. 9.IV.1798, 19.XII.1819 r.
Juszczyński h. Lubicz
pw. 9.IV.1798 r.
Juszkowski pw. 3.XI.1819 r.

K

Kagiel (Kogiel) h. Murdelio
pw. 26.V.1800 r.
Kalinowski pw. 18.XII.1819 r.
Kamiński h. Cholewa
pw. 23.X.1819 r.
Karczewski
Karczmarzewski pw. 16.VI.1806 r.
Karłowicz h. własny
Karwowski
Kęski - Tałat h. Radwan
Kiborsztowicz h. Jastrzębiec
Kielczewski pw. 12.IV.1804 r.
Kieszkowski pw. 6.IV.1832 r.
Kietorowski pw. 31.VIII.1820 r.
Kijański h. Strzemię
pw. 28.VI.1800 r.
Kijuć h. Ślepowron
pw. 27.IV.1842 r.
Kimbor h. Siekierz
pw. 26.V.1800 r.
Kimborowicz h. Murdelio
pw. 24.XI.1810 r.
Kirklewski h. Trąby
pw. 8.XII.1798, 7.VIII.1820 r.
Kleczkowski h. Trzaska
pw. 23.III.1817, 28.III.1834 r.
Klimowicz pw. 1.XII.1806 r.
Kłoczewski pw. 20.X.1819 r.
Kobyliński h. Łodzia
pw. 28.IV.1808 r.
Kniażewski h. Mordelio
Kniażewicz
Kochański h. Lubicz
pw. 29.V.1800, 17.XII.1832 r.
Kołupajło pw. 30.III.1804 r.
Kołyszko h. Denis
Kondracki h. Osorya
pw. 4.VI.1800 r.
Koniuszewski h. Prawdzic
pw. 28.VI.1800 r.
Kononowicz h. Radwan
pw. 19.III.1804 r.
Konstantynowicz h. Lis
Kopeć pw. 5.VIII.1820 r.
Koplewski
Korczmażewski h. Sas
Korejwa h. Kusza
pw. 8.XII.1798, 1.XII.1832 r.
Korewa h. Dębno
pw. 6.III.1798, 2.VI.1833 r.
Korolewicz h. Jastrzębiec
pw. 28.VII.1811 r.
Korsak pw. 4.VII.1820 r.
Koryciński pw 18.XII.1819 r.
Kosiłowski h. Jastrzębiec
pw. 26.I.1804 r.
Kosowski h. Trąby
pw. 8.XII.1798 r.
Koszyc
Kotowski pw. 8.XII.1798, 20.XII.1819 r.
Kowalewski h. Dołęga
pw. 1.V.1808, 8.IV.1819 r.
Kowalewski h. Łada
pw. 1.V.1808
Kozakiewicz h. Mordelio
pw. 29.V.1800, 15.VII.1827 r.
Kozaryn h. Kościesza
pw. 17.XII.1819 r.
Koziełł pw. 4.VIII.1820 r.
Kozikowski
pw. 8.XII.1798, 23.XII.1819 r.
Kozłowski h. Jastrzębiec
pw. 26.V.1800 r.
Krasiński
Krasnosielski
Krasowski pw. 28.IV.1808, 6.IX.1838 r.
Kraszewski - Dzieszko h. Jastrzębiec
Krauze h. własny
Krukowski
Krupowicz
Krupowies h. Lubicz
pw. 21.III.1804, 3.XII.1832 r.
Krupski pw. 28.VII.1819 r.
Krynicki
Krzywicki h. Ostoja, h. Massalski
Krzywiec h. Ostoja
pw. 24.XII.1819 r.
Krzywobłocki h. Leliwa
pw. 16.IV.1798 r.
Kubicki h. Kościesza
pw. 4.VI.1800 r.
Kucewicz h. Bawola Głowa
pw. 2.XI.1810 r.
Kuczewski h. Poraj
pw. 19.I.1801, 24.XII.1819 r.
Kuczyński pw. 17.VIII.1820 r.
Kudorowski pw. 17.XII.1819 r.
Kudrewicz h. Łabędź
pw. 3.XII.1798, 6.XI.1833 r.
Kulesza h. Ślepowron
pw. 19.IX.1805 r.
Kulikowski h. Drogomir
pw. 7.VII.1800 r.
Kulpowicz h. Lubicz
Kulwanowski
Kulwieć h. Łabędź
Kulwiński h. Bończa
pw. 4.VI.1800, 16.XII.1832 r.
Kunicki
Kuniewicz h. Bawola głowa
pw. 15.XII.1819 r.
Kurmin h. Pogonia
pw. 11.VI.1800, 18.X.1832 r.
Kurmin h. Leliwa
Kwiatkowski

L

Lachowicz pw. 22.XII.1819 r.
Lacki h. własny
Laskowski h. Leszczyc
pw. 29.V.1800 r.
Laudański Steczwiłło h. Ślepowron
Laudo pw. 12.V.1804 r.
Lenartowicz pw. 10.VII.1819 r.
Lenkiewicz pw. 23.XII.1819 r.
Leonowicz pw. 23.XII.1819 r.
Leszczewski
Leszczyński h. Wieniawa
pw. 26.XI.1804, 22.XII.1841 r.
Lewandowski
Lewicki pw. 3.VII.1820 r.
Lewikowski
Libek h. Szachownica
Lipnicki
Lisopacki h. Znin
pw. 4.III.1799 r.
Lisowski h. Jeż
pw. 18.X.1819 r.
Litwiński
Ludkiewicz

Ł

Łakowicz pw. 11.XII.1803, 11.XI.1841 r.
Łakucewicz (Łokucewicz) h. Nałęcz
Łaszkiewicz
Ławrynowicz h. Białynia
pw. 29.V.1800 r.
Łazarewicz
Łojba h. Wadwicz
Łojewski
Łopaciński h. Lubicz
Łowczycki
Łowmiański h. Bogorya
pw. 21.III.1804, 4.VIII.1821 r.
Łuk h. Ślepowron
Łukaszewicz h. Łuk
pw. 29.V.1800, 28.VI.1820 r.
Łukomski h. Prawdzic
pw. 29.V.1800 r.

M

Macewicz pw. 31.III.1804, 30.III.1835 r.
Maciejewski h. Jastrzębiec
pw. 5.III.1798, 20.XII.1821 r.
Mackiewicz h. Boża Wola,
h. Jastrzębiec
pw. 31.III.1804, 1.XII.1819 r.
Majewski h. Starykoń
Makarewicz h. Mzura
pw. 21.IX.1805, 22.XII.1819 r.
Malewski h. Jastrzębiec
Malijewski pw. 10.III.1804 r.
Malinowski h. Godziemba
Maliszewski h. Godziemba
pw. 29.V.1800, 3.XI.1819 r.
Małachowski h. Nałęcz
pw. 31.VII.1811 r.
Mankowski pw. 12.IV.1804 r.
Marcinkiewicz h. Łabędź
Marcinowski h. Topór, h. Rola
Markiewicz h. Łabędź
pw. 27.V.1812 r.
Markowski h. Bończa
Markuntowicz h. Łabędź
pw. 23.XII.1819 r.
Martyszewski h. Łabędź
Masłowski h. Samson
pw. 3.III.1798, 26.V.1800 r.
Maszewski
Matusewicz h. Łabędź
pw. 12.IV.1804, 9.X.1834 r.
Miężyński h. Prawdzic
pw. 24.II.1804 r.
Michałowski h. Trzaska,
h. Jasieńczyk
pw. 21.III.1804, 2.IX.1819 r.
Mickiewicz h. Nałęcz
pw. 16.XII.1819 r.
Mieczkowski h. Zagłoba
pw. 25.IV.1808 r.
Mieszkowski
Miglin pw. 18.VII.1834 r.
Mikłaszewicz
pw. 13.IX.1805, 28.VIII.1820 r.
Mikulski h. Pielas
pw. 28.VI.1800 r.
Mikulski h. Pelesz
Mikutowicz h. Ostoja
pw. 11.II.1805, 29.VII.1811 r.
Milatowski h. Dziedzic
pw. 31.III.1804 r.
Milewski pw. 31.VII.1820 r.
Miller
Modzolewski h. Modzel, h. Bończa
Mojwid pw. 22.XII.1819 r.
Monczuński h. Wieprza głowa
pw. 29.V.1800, 3.XII.1832 r.
Monczuński h. Jastrzębiec
Moniuszko h. Radwan
Monkiewicz h. Lubicz
pw. 29.V.1800, 28.XI.1832 r.
Morawski
Moszoł h. Rola
pw. 24.II.1804, 21.XII.1832 r.
Możejko h. Łabędź
pw. 28.VIII.1820 r.
Mroczek pw. 31.VIII.1820 r.
Muraszko pw. 18.XII.1819 r.
Murawski
Myszkowski h. Jastrzębiec
pw. 29.V.1800 r.

N

Nagrodzki pw. 17.VIII.1819 r.
Naramowski h. Łodzia
Narkiewicz
Narmuntowicz pw. 18.IX.1805 r.
Narucki h. Kościesza
pw. 29.VII.1820 r.
Naruszewicz h. Wadwicz
pw. 4.III.1798 r.
Narwid (Norwid) h. Kościesza
Nawsuć h. Kościesza
pw. 5.III.1798 r.
Nieciecki pw. 17.XII.1819 r.
Nieciuński pw. 20.V.1819 r.
Niedziński h. Prus II
pw. 26.V.1800 r.
Niedzwiecki pw. 17.XII.1819 r.
Niekrasz pw. 24.I.1799, 10.V.1835 r.
Nienartowicz pw. 27.VIII.1820 r.
Niwiński h. Łabędź
Noniewicz h. Prus I
Nowicki pw. 18.XII.1819 r.
Nowodworski

O

Obuchowski h. Jasieńczyk
Odyniec pw. 4.V.1799 r.
Oganowski
Ogiński
Ogórkiewicz pw. 17.XII.1819 r.
Okulicz h. Oksza
pw. 9.IV.1798, 19.XII.1819 r.
Olechnowicz h. Leliwa
pw. 28.VII.1811, 26.X.1832 r.
Oleszkiewicz
Olizar h. Radwan
Olszewski h. Kościesza
pw. 10.II.1804 r.
Oławski h. Kusza
pw. 26.V.1800, 27.III.1843 r.
Oniuszkiewicz pw. 19.VIII.1820 r.
Orłowicz
Orłowski h. Orla
pw. 26.V.1800 r.
Osiński h. Radwan
pw. 26.V.1800 r.
Ostaniewicz pw. 23.XII.1819 r.
Ostrejko
Ostromecki h. Pomian
pw. 26.V.1800, 24.VII.1834 r.
Ostroszecki
Ostrouch pw. 28.VI.1819 r.
Ostrowski pw. 18.XII.1819 r.

P

Pacenko h. Leliwa
Pacewicz h. Orla
pw. 10.XII.1804 r.
Packiewicz
pw. 24.XI.1802, 19.I.1834 r.
Parczyński h. Znin
Paszkiewicz h. Radwan
pw. 26.V.1800, 22.XII.1819 r.
Paszkowski h. Zadora
pw. 23.XII.1819, 19.VI.1820 r.
Pawłowicz h. Przyjaciel
pw. 10.IV.1810 r.
Pawłowski h. Półkozic
pw. 26.V.1800, 19.XII.1819 r.
Perkowski h. Pierzchała
pw. 23.IX.1801, 23.VII.1832 r.
Piasecki
Pietkiewicz
Pietraszewicz h. Przyjaciel
Pietraszkiewicz h. Nałęcz
pw. 26.V.1800, 28.VIII.1820 r.
Pietrusewicz
pw. 10.XII.1804, 19.XII.1819 r.
Pilecki pw. 19.XII.1819 r.
Piotrowski
Plasewicz h. Święcie
pw. 26.V.1800 r.
Płoński h. Prus I
Pochowski h. Poraj
pw. 26.V.1800, 3.VIII.1820 r.
Pociej h. Waga
Podbereski
Podgórski h. Pilawa
pw. 4.X.1810, 2.VII.1817 r.
Pogorzelski h. Krzywda
pw. 26.V.1800, 19.XII.1819 r.
Polański h. Pokora
Politowski pw. 31.V.1800, 19.III.1836 r.
Połochowski pw. 21.IX.1805 r.
Połoński h. Leliwa
pw. 18.XI.1819 r.
Połukord h. Trupia Głowa
Połubiński h. Jastrzębiec
Popławski h. Trzaska
pw. 14.VII.1808, 20.XII.1820 r.
Porczyński h. Znin
pw. 17.II.1804 r.
Potrykowski h. Drogomir
pw. 21.III.1804, 10.XII.1832 r.
Posułowicz h. Lubicz
Powicki h. Radwan
pw. 26.V.1800 r.
Pruski
Przytulski h. Przyjaciel
Puchalski h. Ślepowron
Puciata h. Przyjaciel
Puciłowski pw. 9.VII.1822, 24.I.1843 r.
Pułjanowski pw. 15.XII.1819 r.
Pułtorakiewicz
Pumporakiewicz
Pustowski
Puzyna

R

Raciborski h.Ślepowron
pw. 26.V.1800 r.
Raczko h. Ostoja
pw. 26.XI.1804 r.
Racyborski h. Ślepowron
Radzikowski h. Ogończyk
Radziwiłowicz h. Trąby
Rafanowicz
Rakint h. Łabędź
pw. 21.III.1804 r.
Radziwiłowicz h. Lubicz
pw. 26.V.1800, 29.XI.1819 r.
Raes de h. własny
Rakowski h. Trzywdar
Rass de
Ratomski
Ratowt h. Bończa
pw. 3.XII.1798 r.
Remling pw. 21.III.1804, 31.X.1832 r.
Rezgoł pw. 5.XII.1803 r.
Rodziewicz h. Jastrzębiec
pw. 15.X.1819 r.
Rogalski h. Rogala
Rogenowicz
Roguski
Rojewski pw. 9.IX.1819 r.
Rokicki pw. 29.I.1804 r.
Romanowicz h. Lubicz
Romanowski h. Przyjaciel
pw. 11.XII.1803, 19.X.1819 r.
Romaszkiewicz
Romer h. Scypion
pw. 4.V.1799, 14.VIII.1836 r.
Rondomański
pw. 26.V.1800,12.VII.1832 r.
Ropejko h. Prus
Rossochacki h. Prus I
Rowieński h. Boża wola
Rozenowicz h. Przyjaciel
pw. 19.XII.1819 r.
Rozewicz
Różewicz pw. 26.V.1800 r.
Ruczyński h. Ogończyk
pw. 17.II.1804 r.
Rudkowski pw. 18.XII.1819 r.
Rudolewicz
Rudomino
Rudziński
Rumbowicz pw. 11.II.1805 r.
Rusiecki h. Poraj
pw. 26.V.1800, 29.VII.1811 r.
Ruszczyc pw. 20.XII.1819 r.
Rutkowski h. Pobóg
pw. 11.III.1811 r.
Rychłowski h. Nałęcz
Rydzewski
Rymsza h. Gozdawa
Rymszewicz h. Gozdawa
pw. 24.II.1804, 12.X.1832 r.
Ryżo (Ryży) h. Godziemba
pw. 12.IV.1804, 27.VII.1820 r.
Ryżwanowicz h. Przyjaciel

S

Sadowski h. Lubicz
pw. 10.III.1804, 28.VIII.1819 r.
Safarewicz
Sajewicz h. Jastrzębiec
pw. 15.VII.1811 r.
Sankowski h. Krzywda
pw. 26.V.1800 r.
Sarnacki h. Bończa
pw. 26.V.1800 r.
Sarnicki pw. 1.XII.1803 r.
Sarosieka
Sawicki h. Cholewa
pw. 18.XII.1819 r.
Sawicz h Sulima
Scypion
Seliminowicz h. Aksak
Sernacki h. Przyjaciel
Sidorowicz h. Sydoryk
Sieklucki h. Kaszuba
pw. 24.VII.1820 r.
Sielawa pw. 17.XI.1803 r.
Siemaszko h. Łabędź
pw. 11.II.1805, 5.XI.1832 r.
Sienkiewicz h. Łabędź
pw. 13.IX.1805, 27.X.1819 r.
Sierzpiński
Siesicki
Siliński pw. 15.XII.1819 r.
Siwicki
Skarbek h. Jelita
pw. 24.II.1804 r.
Skarżyński h. Bończa
pw. 26.V.1800 r.
Skobejko
Skorobohaty h. Fruczyce
pw. 3.X.1844 r.
Skowroński h. Tępa podkowa
pw. 5.VI.1812 r.
Sliwiński
Sławiński
Słomski pw. 20.IX.1805, 5.I.1833 r.
Snarski pw. 26.VIII.1819 r.
Sobolewski
pw. 26.V.1800, 17.XII.1819 r.
Sokolnik h. Sieniuta
Sokołowski h. Ślepowron
pw. 23.V.1800, 3.III.1827 r.
Sokołowski h. Korab, h. Pomian
Somowski
Sosnowski h. Godziemba
pw. 31.VII.1820 r.
Sosnowski h. Gozdawa
Sperski
Spirydowicz
Stabiński h. Wieniawa
Stachowski
Stadkiewicz
Stambrowski h. Lubicz
pw. 26.V.1800, 18.XII.1819 r.
Staniewicz pw. 6.III.1819 r.
Stankar h. własny
Stankiewicz h. Mogiła
pw. 21.III.1804 r.
Staszewski
pw. 12.IV.1804, 8.XI.1830 r.
Staszkiewicz h. Kroje
pw. 18.XII.1819 r.
Stecewicz h. Wojciesza
pw. 17.XI.1806 r.
Stegwiłowicz
Stępkowski
Stongwił
Strawiński h. Sulima
pw. 11.III.1804, 21.XII.1819 r.
Strebejko h. Bończa, pw. 26.V.1800 r.
Stucki h. Prus, pw. 26.V.1800 r.
Sudwoj h. Pogoń
pw. 26.V.1800, 20.XII.1819 r.
Sulatycki pw. 31.VIII.1820 r.
Surwiłło h. Korwin, pw. 26.V.1800 r.
Sutocki pw. 16.II.1803, 16.VI.1833 r.
Swidziński h. Półkozic
pw. 20.II.1812 r.
Swiętorzecki pw. 28.I.1799 r.
Swiniarski pw. 22.III.1807, 15.X.1835 r.
Syrewicz
Syruć
Szabliński h. Wieniawa
pw. 21.VIII.1820, 17.III.1832 r.
Szabłowski
Szabuniewicz
Szabuń h. Przyjaciel, pw. 11.XII.1803 r.
Szachno h. Radwan
Szadzewicz h. Tępa podkowa
Szafranowicz h. Przyjaciel
pw. 19.X.1809 r.
Szaguniewicz
Szarawski h. Radwan
pw. 18.IX.1805 r.
Szatrowski h. Nieczuja
pw. 15.VII.1842 r.
Szawlewicz pw. 12.I.1801 r.
Szczerbicki h. Rawicz
pw. 14.VI.1819, 30.I.1845 r.
Szczerbo h. Znin, pw. 15.XII.1819 r.
Szczęsnowicz h. Szpada
Szostakowski h. Swięczyc
pw. 26.VII.1811 r.
Szprynger
Sztejn h. własny
pw. 7.II.1804, 7.I.1828 r.
Szukszta h. Pobóg, pw. 26.V.1800 r.
Szulc pw. 13.IX.1805, 15.I.1835 r.
Szumiato h. Nieczuja, pw. 3.VII.1819 r.
Szuszewicz h. Bożezdarz
pw. 24.V.1810 r.
Szymański h. Ślepowron
Szymkiewicz h. Siestrzeniec,
h. Kościesza
Szymkiewicz Skiłądź h. Ślepowron
pw. 21.V.1809, 13.VIII.1834 r.
Szyrwiński h. Dołęga, pw. 20.XII.1819 r.
Szyszko h. Dołęga
pw. 22.III.1812, 19.XII.1819 r.
Ślepowroński

T

Talat h. Jastrzębiec
Tałatowicz h. Jastrzębiec
pw. 26.V.1800, 17.X.1832 r.
Tański h. Nałęcz
pw. 9.IV.1798, 27.IX.1832 r.
Taraszkiewicz
Tchorznicki h. Jelita, pw 26.V.1800 r.
Terpiłowski
pw. 28.III.1810, 31.VIII.1820 r.
Teszyński pw. 31.XII.1798 r.
Tokosz
Tołoczko h. Pobóg
pw. 26.V.1800, 7.XI.1832 r.
Tomaszewicz pw. 13.XII.1819 r.
Tosznicki pw. 13.XII.1819 r.
Trąbczyński h. Drya
pw. 16.XII.1819 r.
Trzeciak h. Ogończyk
pw. 18.XI.1803, 25.V.1819 r.
Tubilewicz h. Bawola Głowa
Tumiłowicz pw. 1.II.1804 r.
Tur h. Łuk
pw. 21.III.1804 r.
Turowicz h. Dęboróg
pw. 7.III.1799, 29.V.1833 r.

U

Ulczycki h. Korczak, pw. 15.III.1812 r.
Ulidowicz 28.VI.1827 r.
Ułanowski h. Sulima
Urbanowicz h. Łabędź
pw. 23.VI.1820 r.
Uzłowski h. Lubicz, h. Topór
pw. 26.V.1800 r.
Użochowski pw. 6.IV.1812 r.

W

Warkowski pw. 10.III.1804 r.
Wasilewski
pw. 29.IV.1808, 19.IV.1820 r.
Waszkiewicz pw. 10.V.1819 r.
Wazgiełło h. Wadwicz
Wazgird
Wąsowicz
Wdziękoński (Wdziękowski)
pw. 10.III.1804 r.
Wedecki pw. 17.II.1804 r.
Werecki pw. 24.III.1804 r.
Wersocki h. Dołęga
Wialbut h. Wąż
Wiedecki h. Leliwa
Wierganowicz pw. 16.XII.1819 r.
Wierzbicki
Wierzchnicki h. Jastrzębiec
pw. 26.I.1804 r.
Więckiewicz (Więckowicz)
h. Giejsztor; pw. 26.V.1800 r.
Wilbik h. Lubicz, pw. 14.VI.1806 r.
Wilbik h. Szeptycki
Wilgocki h. Nieczuja
Wincza h. Łabędź
pw. 18.XII.1819, 4.IX.1834 r.
Winiarski h. Trąby, pw. 26.V.1800 r.
Wirpsza h. Rola
pw. 31.XII.1798, 31.III.1804 r.
Wiszekowicz h. Giejsztor
Wiszniewski
pw. 6.III.1798, 10.XII.1832 r.
Witkowski pw. 13.XII.1819 r.
Witorowicz pw. 8.VI.1809 r.
Witowicz h. Jelita
Wodejszo pw. 11.I.1834 r.
Wojciechowicz pw. 26.VII.1811 r.
Wojciechowski h. Jelita
pw. 10.VI.1805, 16.XII.1819 r.
Wojdag (Wojdak) h. Abdank
pw. 26.V.1800 r.
Wojsiat h. własny, pw. 14.VIII.1819 r.
Wojtkiewicz h. Jelita
pw. 17.II.1804, 17.XII.1819 r.
Urbo Wojtkiewicz pw. 26.VIII.1820 r.
Wojtkuński h. Lubicz
pw. 26.V.1800, 31.VIII.1820 r.
Łaniewski - Wołk pw. 18.XII.1819 r.
Wołk
Woronicz
Woroniewski h. Lis, pw. 15.XII.1819 r.
Worotnicki h. Lis
Worotyniecki pw. 26.V.1800 r.
Wrotnowski
Wróblewski h. Ślepowron
pw. 21.IX.1805 r.
Wyjkiewicz h. Giejsztor

Z

Zabłocki h. Białynia
pw. 18.VII.1811, 5.III.1836 r.
Zaborowski pw. 15.XII.1819 r.
Zacharewicz h. Przegonia
pw. 26.V.1800, 24.XII.1819 r.
Zacharewicz h. Leliwa, Pogonia
Zajączkowski h. Drzewica
pw. 26.V.1800 r.
Zakrzewski h. Lubicz, pw. 22.IX.1819 r.
Zaleski h. Lubicz, pw. 5.III.1799 r.
Założyński pw. 7.VIII.1819 r.
Zaniewski
Zaremba h. własny, pw. 20.IX.1805 r.
Zasztowt h. Ostoja
Zawadzki
Zbyszewski h. Topór, pw. 26.V.1800 r.
Zdanowicz
Zdzichowski h. Poraj
Zeliński pw. 13.IX.1805 r.
Zenowicz (Zienowicz)
Zgierski h. Dubrawa
Zelni (Żelni)
pw. 9.VI.1805, 20.XII.1819 r.
Zieliński pw. 28.XI.1806, 3.II.1817 r.
Ziemnicki pw. 18.XII.1819 r.
Złotorowicz pw. 16.XII.1819 r.
Zuchowski h. Korona margrabska
pw. 26.V.1800 r.
Zwirzdowski pw. 22.VI.1811 r.
Zygmuntowicz h. Nałęcz
pw. 4.V.1799 r.

Ż

Żarnowski pw. 26.V.1800, 9.I.1840 r.
Żebrowski
pw. 28.VI.1806, 16.II.1833 r.
Żelnio
Żemojtel h. Junosza
Żochowski
Żuk h. Ślepowron
pw. 26.III.1800 r.
Żukowski pw.11.XII.1803 r.
Żurawski
Żydanowicz pw. 21.III.1804 r.
Żyliński h. Janina
pw. 31.V.1800, 19.VIII.1833 r.
Żyżniewski h. Białynia

Podany spis jest oparty na dokumentach Kancelarii gubernialnego marszałka szlachty w Wilnie w XIX wieku (zesp. 391, inw. 1-10), przechowywanych w Państwowym Archiwum Historycznym w Wilnie (LVIA).

Skróty: pw. - potwierdzenie szlachectwa, h.- herb

Na ilustracji: portret ziemianina

P. Moszyńskiego z Albumu Jana Matejki, Warszawa 1873 r.

Nasz Czas 45 (584)