Honorata Szocik

Życie Ignacego Domeyki, jego prace,
wkład do geologii i nauk społecznych

W dniach 10 - 12 września bieżącego roku na Uniwersytecie Wileńskim odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa poświęcona 200 rocznicy urodzin naukowca światowej sławy Ignacego Domeyki. Organizatorami tej konferencji byli : Ministerstwo Oświaty i Nauki Litwy, Narodowa Komisja Litwy UNESCO, Akademia Nauk Litwy, Instytut Geologii i Geografii, Instytut Historii Litwy, Narodowe Muzeum Litwy, Litewska Służba Geologii oraz Fundusz Vladasa Vitkauskasa "Everest".

Rok 2002 UNESCO ogłosiło Rokiem Domeykowskim i patronowało konferencjom i wystawom w różnych krajach: w Polsce, Chile, Francji, na Litwie i Białorusi.

Do Wilna przybyli naukowcy z Polski, Białorusi, Chile, Francji, Australii oraz krewni Ignacego Domeyki. Swoje referaty wygłosili również naukowcy z uczelni litewskich.

10 września wszystkich zebranych w Sali Kolumnowej Uniwersytetu Wileńskiego przywitał Algirdas Monkevičius - minister oświaty i nauki Litwy, Benediktas Juodka - rektor Uniwersytetu Wileńskiego. Swe pozdrowienia dla uczestników konferencji przesłał prezydent Litwy Valdas Adamkus.

W ciągu dwóch dni mówiło się o wkładzie Ignacego Domeyki do nauki oraz o jego życiu. Urodził się na Białorusi w Niedźwiadce, był wychowankiem Uniwersytetu Wileńskiego, zmarł 23 stycznia 1889 roku i został pochowany w Chile, w Santiago.

Nazwany więc został "obywatelem świata". Był najmłodszym studentem UW. Poza uzdolnieniami w naukach ścisłych udzielał się artystycznie, pisał wiersze, próbował również swych sił w szkolnym teatrze, był towarzyski i lubił się bawić. Należał też do koła Filomatów wraz z Adamem Mickiewiczem, Tomaszem Zanem i innymi. Studia matematyczno - przyrodnicze, nazywane wówczas filozoficznymi, ukończył w 1820 roku, a egzamin na stopień magistra filozofii zdał w dwa lata później.

Jego imieniem w Chile są nazwane miejscowości, góry, porty, kopalnie, ulice i place, aule uniwersyteckie w wielu krajach, a także minerały, rośliny itd.

Wszystkie materiały z konferencji zostały opublikowane w osobnym wydaniu pt. "Ignacy Domejko 1802 - 1889. Życie, prace i wkład do nauki" pod red. Algimantasa Grigelisa (Wilno 2002).

W ramach konferencji w Muzeum Narodowym Litwy została otwarta wystawa, poświęcona 200. rocznicy urodzin Ignacego Domeyki, przy klasztorze Bazylianów zaś została odsłonięta tablica pamiątkowa, wyświetlono też film dokumentalny "Śladami Ignacego Domeyki. Chile - 2002". 12 września uczestnicy konferencji zwiedzili ojczyznę Domeyki na Białorusi.

W dzisiejszym numerze "Naszego Czasu" publikujemy referat prof. dr hab. med. Uniwersytetu Jagiellońskiego Zdzisława Jana Ryna "Ignacy Domeyko. Osobowość i duchowość".

Na zdjęciu: Uroczysta chwila odsłonięcia tablicy pamiątkowej Ignacego Domeyki. Konferencja w Sali Kolumnowej Uniwersytetu Wileńskiego

Fot. Waldemar Dowejko.

Nasz Czas 37 (576)