Micha³ Bieniasz

Karykatura tygodnia

Nasz Czas 5 (594)