"Nasza Polonia" nr 144
ESTONIA

83 rocznica Pokoju Tartuskiego

Dnia 2 lutego minęło 83 lata od dnia podpisania w 1920 roku porozumienia pokojowego pomiędzy Estonią i Rosją Radziecką, na mocy którego Rosja wyrzekała się wszelkich roszczeń w stosunku do swej byłej kolonii i uznawała jej niepodległość.

Porozumienie w Tartu kończyło wygraną przez Estonię wojnę o suwerenność i było pierwszym traktatem pokojowym podpisanym przez uwikłaną w walki na wielu frontach bolszewicką Rosję.

Pierwsze rozmowy oficjalne rozpoczęły się we wrześniu 1919 roku w Pskowie. 31 grudnia nastąpiło zawieszenie broni. Podpisany w Tartu układ potwierdzał niepodległość Estonii, określał granice pomiędzy obydwoma państwami i zawierał także gwarancje bezpieczeństwa Estonii.

W ślad za układem pokojowym z Tartu kończącym Wojnę Wyzwoleńczą Estonii, Rosja Radziecka podpisała podobne porozumienia z Łotwą, Litwą, Polską i Finlandią.

W Tallinie odbyły się uroczystości upamiętniające te wydarzenia. Złożono kwiaty na grobach uczestników walk o niepodległość i działaczy estońskich z tamtych lat.

Nasz Czas 5 (594)