Sylwetki litewskich działaczy społeczno - politycznych

Rolandas Paksas,
prezydent - elekt, będzie pierwszym po odrodzeniu niepodległości przywódcą Litwy, któremu wręczy się odznaczenie państwowe - Order Witolda Wielkiego ze Złotym Łańcuchem. Takie odznaczenie państwowe R. Paksasowi ma wręczyć przewodniczący Sejmu Artűras Paulauskas.

Kazys Pëdnyčia,
były prokurator generalny, może wzbogacić się o 145 tys. litów. Sąd Konstytucyjny bowiem ogłosił, że z pracy został on zwolniony niezgodnie z prawem. Postanowienie Sąd Konstytucyjnego nie podlega zaskarżeniu a odszkodowanie wypłacone zostanie z pieniędzy podatników.

Erikas Kaliačius,
główny komisarz policji stołecznej, znalazł się w niełasce. Funkcjonariusze Służby Badań Wewnętrznych Departamentu Policji ustalili, że w ciągu ostatnich dwóch lat różne stanowiska w policji wileńskiej otrzymało kilku krewnych i bliskich E. Kaliačiusa. Wszczęto dochodzenie, czy główny komisarz nie naruszył etyki służbowej. E. Kaliacziusa przesłuchał inspektor generalny MSW Julius Jasaitis.

/"Veidas", nr 5 z 2003 r./

Nasz Czas 5 (594)