Litwa

  • Dostosowano. Sejm uwzględnił decyzję Sądu Konstytucyjnego i 29 stycznia br. uchwalił zmianę Ustawy "O samorządach", ograniczając władzę wykonawczą mera i przekazując ją dla dyrektora administracji. W ramach realizacji decyzji Sądu Konstytucyjnego Sejm również ustalił, że posłowie, którzy obecnie nie mogą być również radnymi rad samorządowych, o zrzeczeniu się jednego z mandatów mogą zadecydować po odbyciu pierwszej sesji samorządu. W związku z taką interpretacją uchwały Sądu Konstytucyjnego wielu prawników twierdzi o narastającym prawnym nihilizmie Sejmu.

  • Dług. Zadłużenie państwa w ciągu minionego 2002 roku wzrosło o 260 mln litów i wyniosło 13,163 mld Lt, czyli 26,3 proc. przewidywanego produktu krajowego brutto (PKB)

  • Przestępczość. O 17 % zmniejszyła się liczba ciężkich przestępstw, dokonanych w minionym roku po zrównaniu z rokiem 2001. W roku 2002 zamordowano lub dokonano zamachu na życie 313 osób, a 456 zostało ciężko rannych.

  • Opłata za studia.W roku 2003 nie zmieni się tryb opłaty za studia na wyższych uczelniach i wyniesie 500 Lt za semestr.

  • DBP. Dyrektor generalny Departamentu Bezpieczeństwa Państwowego Mečis Laurinkus oświadczył, że prasowe informacje o werbowaniu dziennikarzy do współpracy z DBP jest prowokacją.

  • Liczba mieszkańców. W minionym roku liczba mieszkańców Litwy ponownie zmniejszyła się o 12,9 tys. i na koniec roku wniosła 3, 463 mln ludzi. Przyczyną jest zmniejszający się przyrost naturalny i ujemne saldo wyjeżdżających z Litwy i przybywających na Litwę.

  • Telefony. W roku ubiegłym import aparatów telefonów komórkowych na Litwę wzrósł o 95,5% po zrównaniu z rokiem 2001 i wyniósł 647,7 tys. sztuk. Obecnie na Litwie 22% rodzin ma tylko telefon stacjonarny, 27% - tylko komórkowy, 35% - stacjonarny i komórkowy, a 16% rodzin nie posiada żadnego telefonu.

  • Patriarcha teatrologii. W Wilnie zmarł patriarcha teatrologii Vytautas Maknys, autor dwutomowej "Historii litewskiego teatru" .

  • Inwestycje. O 22 proc. w roku 2002 wzrosły na Litwie bezpośrednie inwestycje zagraniczne. Ogólna liczba inwestycji wyniosła w roku ubiegłym 13 mld Lt, czyli 3750 Lt na jednego mieszkańca. Największymi inwestorami są Szwecja, Dania, Estonia, Niemcy i USA.

Nasz Czas 5 (594)