"Łatgalia"
ŁOTWA

Na Łotwie w skrócie

W ciągu rok - zmniejszyła się liczba bezrobotnych

W roku 2002 na Łotwie o 1,9 tys. osób zmniejszyła się liczba bezrobotnych. Pod koniec roku bez pracy w Republice Łotewskiej było 89,7 tysięcy osób - podał Centralny Urząd Statystyczny. Nadal najwięcej bezrobotnych jest wśród kobiet - 59%, natomiast aż 52% stanowią bezrobotni ludzie w wieku między 30 a 49 rokiem życia, a 9% bezrobotnych nie ma doświadczenia w pracy.

Większość bezrobotnych stanowią ci, którzy nie mają kwalifikacji - takich jest 24,6 tysięcy (lub 27,4%).

Wyższe wykształcenie wśród zarejestrowanych bezrobotnych ma 34,8 tysięcy osób (czyli 38,8%).


Najwięcej nielegalnych pracowników - z Litwy

W ubiegłym roku na Łotwie za pracę bez zezwolenia zatrzymano 141 osobę, najwięcej pracujących nielegalnie było obywateli Litwy - 111 osób, o tym świadczy informacja Państwowej Służby Ochrony Pogranicza. Oprócz tego w r. 2002 w Republice Łotewskiej nielegalnie pracowało 19 obywateli Indii, 6 - Uzbekistanu, 3 - Polski oraz 1 obywatel Bułgarii i 1 - Korei Północnej.

W ubiegłym roku z Łotwy deportowano 255 osób, w tym 90 obywateli Litwy, 60 - Rosji, 27 - Białorusi, 23 - Ukrainy, 9 - Słowenii, 6 - Uzbekistanu, 9 - Estonii, 7 - Chin, 3 - Azerbejdżanu, 4 - Mołdowy, 3 - Kazachstanu, 4 - Gruzji, 21 - Izraela, 2 - Armenii.

Obecnie w obozie nielegalnych imigrantów w "Olajne" znajduje się 38 osób, w tym również - 28 z nieustalonym obywatelstwem.


Nasz Czas 5 (594)