Wieści z Białorusi


W kilku zdaniach

Według danych Ministerstwa Pracy i Ochrony Ludności Białorusi, liczba mieszkańców zdolnych do pracy do 2020 roku zmniejszy się o 500 000 osób, przedszkolaków o 2%, a osób w wieku poborowym prawie o 50%, mieszkańcy białoruskich wiosek mogą zniknąć za 40 lat.


Na Białorusi obecnie ukazuje się 135 państwowych gazet ogólnym nakładem 900 000 egzemplarzy. Największą gazetą jest prezydenckie wydanie "Sowietskaja Biełorussija??, nakład której przekracza 370 000 egzemplarzy. Wszystkie pozostałe państwowe gazety zmniejszyły swoje nakłady od 17 do 40 %


W Putryszskiej Szkole Średniej rejonu grodzieńskiego z inicjatywy dyrektora powstaje Muzeum Matki, w którym znajdzie swoje odbicie historia rozwoju życia kołchozowego, kultury socjalistycznej i losu sławnych pracowniczek gospodarki rolnej rejonu grodzieńskiego. Obecna dyrektor Lilia Kaszenkowa kiedyś była sekretarzem Rejonowego Komitetu Komsomołu w Wołkowysku, a przed rozpadem ZSSR, sekretarzem Komitetu Partii Rejonu Grodzieńskiego. W duchu komunizmu wychowuje teżmłodzież obecnie.


W Grodnie podczas odwilży został zatopiony ogród zoologiczny, przez który przepływa nieduża rzeczułka Horodniczanka. Kierownictwo ogrodu zwróciło się do mieszkańców miasta z propozycją wzięcia do domu na określony czas jakichkolwiek zwierząt, które im się spodobają, od maleńkiej kaczuszki do niedźwiedzia. Przyczyną takiej postawy dyrekcji ZOO jest nie tylko zatopienie terenu, ale i brak produktów żywnościowych dla zwierząt.


2 marca na Białorusi mają się odbyć wybory do Rad Obwodowych, Miejskich, Rejonowych i Terenowych. Na ponad 24 tys. miejsc do wszystkich Rad zgłosiło się trochę więcej niż 27 tys. kandydatów. W przeważającej większości miejscowych Rad nie będzie alternatywnych kandydatów. Znów będzie głosowanie a nie wybory. Jak to było za bolszewików.


Wkrótce na Białorusi nie będzie problemów z likwidacją szkodliwych bakterii i mikrobów dzięki specjalnemu aparatowi pod nazwą Medyczny Generator Ozonu, który został opracowany przez specjalistów Mińskiego Naukowo - Badawczego Instytutu Radio - Materiałów.


Po raz kolejny za ostatnie pół roku wzrosły ceny przejazdu w transporcie miejskim. Obecnie cena biletu wzrosła o 6% i stanowi 200 rubli. Przypomnijmy, że w październiku przejazd kosztował 80 rubli.


W Moskwie zmarł wybitny piosenkarz i twórca znanego zespołu, "Pieśniary" Włodzimierz Muławin. Rosjanin ze Świerdłowska na Uralu, pełnił służbę wojskową na Białorusi, pokochał ten kraj i pozostał w Mińsku na zawsze. W środku 60-ch lat XX wieku w Mińsku założył zespół "Lawony", który śpiewał białoruskie piosenki ludowe i tym się spodobał publiczności. Wkrótce władze partyjne Bialorusi zauważyły ten zespół i zrobiły wszystko, aby był on reprezentacyjny i pokazywał osiągnięcia kultury białoruskiej na scenach byłego ZSSR i za granicą. Włodzimierz Muławin w maju ubiegłego roku miał wypadek samochodowy doznał ciężkich obrażeń ciała, co było przyczyną jego śmierci, w Moskiewskiej Klinice. W Mińsku 28 stycznia dziesiątki tysięcy wielbicieli talentu tego wybitnego piosenkarza i kompozytora odprowadziły go w ostatnią drogę.


Nasz Czas 5 (594)