Wieści z Białorusi


Bieniakonie
Na pograniczu kultur

Piękne słowa poezji i śpiewu brzmiały w sobotę 25 stycznia w Miejskim Domu Kultury w Bieniakoniach. Dzieci i młodzież pod kierownictwem nauczycielki języka polskiego Teresy Garbiny przygotowały ciekawy występ.

Na ziemi bieniakońskiej mówi się wierszem, tą historią, którą kojarzymy z Adamem Mickiewiczem i Marylą Wereszczakówną, a także znanym poetą współczesnym tej ziemi Michałem Wołosewiczem.

Organizatorem spotkania był Oddział Związku Polaków w Bieniakoniach na czele z prezes Teresą Mielko, który od wielu lat dba o nauczanie języka polskiego i pielęgnuje kulturę polską. To właśnie dzięki zaangażowaniu tych ludzi dzisiaj mieliśmy możliwość słyszeć polskie słowa z ust młodego pokolenia.

W uroczystości wzięli udział: konsul generalny RP w Grodnie Andrzej Krętowski, konsul w Konsulacie PR w Grodnie Renisław Walter wraz z małżonką, wiceprezes Związku Polaków na Białorusi Józef Porzecki, przewodniczący miejscowej Rady Wykonawczej Mikołaj Mielko, ksiądz proboszcz Stanisław. "Było mi niezmiernie miło usłyszeć dzieci, mówiące piękną polszczyzną. Polska jest tam gdzie są gorące serca polskie. I my dzisiaj jesteśmy z Wami" - zaznaczył konsul generalny Andrzej Krętowski.

Wiceprezes ZPB Józef Porzecki serdecznie podziękował dzieciom, młodzieży, organizatorom oraz władzom miejscowym za wspaniale zorganizowaną uroczystość: "Na tej ziemi, na pograniczu z Litwą, gdzie przeplatają się kultury polska, białoruska i litewska wystarcza miejsca dla wszystkich i język polski dla miejscowych Polaków jest językiem ojczystym".

Wszyscy uczestnicy otrzymali prezenty świąteczno-noworoczne, ufundowane przez Stowarzyszenie "Wspólnota Polska".

Anżelika Borys


Nasz Czas 5 (594)