ZSA "Vilijana"

Przedsiębiorstwo przewozowo-transportowe, działa na rynku litewskim już od 1994 roku. Spółka ma dużą praktykę w przewozach ładunków, towarów z Litwy na Wschód i na Zachód.

Dyrektorem spółki jest energiczny przedsiębiorca Jan Jankojć, który codziennie osobiście pilnuje wszystkich spraw bieżących. "Vilijana" przewozi różne ładunki: pokarm dla zwierząt, towary przemysłowe, artykuły żywnościowe. Owoce i warzywa potrzebują odpowiednich warunków przechowania, dlatego są przewożone specjalnym termotransportem, w którym jest regulowana temperatura. Artykuły spożywcze, przetwory przewożone są w chłodniach.

Przedsiębiorstwo posiada odpowiednie licencje, certyfikaty, karty ubezpieczeniowe oraz odpowiednich kierowców wysokiej kwalifikacji. "Vilijana" załatwia wszelkie potrzebne formalności przewozowe towarów i ładunków dla spółek i przedstawicielstw handlowych.

ZSA "Vilijana" mieści się przy ul. Dariaus ir Girëno 65 w Wilnie. Informacji można zasięgnąć pod nr tel. (+37052) 30 64 05, tel. kom. (+370698) 36 346, e-mail:vilijana@takas.lt

Nasz Czas 4 (593)