Sylwetki litewskich działaczy
społeczno - politycznych

Eduardas Plauska

Dyrektor generalny "Klasco" Spółka, która w 2001 r. miała zysk w wysokości 3,2 mln Lt, w roku ubiegłym poniosła 16 mln Lt strat. Wpłynęły na to wielkie potrącenia amortyzacyjne, zmieniona struktura ładunków.


Dalia Grybauskaite

Minister finansów, jest zadowolona, że po 4 latach budżet narodowy został przekroczony. "Niewątpliwie wpływ miała na to rosnąca gospodarka Litwy, która umacniała się mimo stresów wewnętrznych i zewnętrznych. Zwracam uwagę na to, że budżet został przekroczony bez względu na realizowaną reformę podatkową" - powiedziała D. Grybauskaitë. Twierdzi ona, że wyniki budżetu narodowego dowodzą, iż odzyskują siły również budżety samorządów.
Prezydenturę Valdasa Adamkusa,

chwalą przywódcy różnych krajów. Prezydent Polski Aleksander Kwaśniewski, premier Zjednoczonego Królestwa Tony Blair, prezydent Ukrainy Leonid Kuczna, sekretarz generalny NATO George Roberts i inni wpływowi politycy dziękują V. Adamkusowi za współpracę oraz przychylnie oceniają postęp, osiągnięty w czasie jego kadencji.
("Veidas", nr 4 z 2003 r.)

Nasz Czas 4 (593)