Przeciętny mieszkaniec Litwy według
danych statystyki

Przeciętny statystyczny mieszkaniec Litwy liczy 37,2 lat (mężczyzna - 34,8, kobieta - 39,4). Po raz pierwszy wiek zawierających małżeństwo mężczyzn osiągnął 26, kobiet - 24 lata.

Najpopularniejszym na Litwie miesiącem zawierania małżeństw jest sierpień, wtedy rejestruje się trzykrotnie więcej zawieranych związków małżeńskich niż zimą i nawet cztery razy więcej niż w marcu, gdy ludzie najrzadziej wstępują w związki małżeńskie. W 2002 r. na tysiąc mieszkańców przypadło 4,7 małżeństw i 3,1 rozwodów. Piąta część par rozwodzi się nie przeżywając w małżeństwie 10 lat. W 67 proc. rozwiedzionych rodzin są nieletnie dzieci., po rozwodzie bez jednego z rodziców (najczęściej ojca) co roku pozostaje blisko 11 tys. dzieci. Coraz więcej dzieci rodzi się w związkach pozamałżeńskich. Obecnie stanowi to czwartą część narodzonych.

W końcu 2002 roku prawie co czwarty (27,3 proc.) mieszkaniec Litwy był emerytą. Co czwarty mieszkaniec jest uczniem lub studentem. Młody człowiek w wieku uczniowskim lub studenckim (7 - 24 lata) uczy się i studiuje przeciętnie 15 lat (w 1996 r. nauka trwała średnio 12 lat). Do uzyskania wyższego wykształcenia dążył co trzeci młody człowiek w wieku 19 - 24 lata.

W 2001 r. jeden mieszkaniec odwiedził lekarza średnio 6,5 raza, stomatologa - 1,3 raza. Jeden mieszkaniec w ciągu roku średnio raz chodził do kina i muzeum, co szósty - był w teatrze.

Średnia wielkość gospodarstwa domowego w 2001 r. wyniosła 2,6 osób. Połowę wszystkich gospodarstw domowych stanowiły gospodarstwa liczące 1 - 2 osoby. 42 proc. gospodarstw domowych miało dzieci w wieku do 18 lat, 16 proc. mieszkańców żyje samotnie.

Jak się okazało, przeciętny statystyczny mieszkaniec Litwy razem z rodziną mieszka we własnym mieszkaniu o powierzchni 58 m kw. Razem z rodziną korzysta on z jednego kolorowego telewizora, połowy samochodu i połowy roweru.

Dysponowane dochody wyniosły na jednego mieszkańca 409 Lt miesięcznie. Wydatki konsumpcyjne w ciągu miesiąca wyniosły 411 Lt na jednego mieszkańca. Z tego 174 Lt przeznaczono na wyżywienie, 56 Lt - na opłacenie mieszkania i usług komunalnych, 17 Lt - na wypoczynek i kulturę.
Średnio w ciągu roku mieszkaniec Litwy spożywa 44 kg mięsa, 281 kg mleka i jego przetworów, 204 jaja, 14,4 kg ryb, 12,4 kg cukru, 16,8 kg oleju, 130 kg ziemniaków, 86 kg warzyw, 62 kg owoców, 131 kg artykułów zbożowych (chleba, makaronu, kasz).

W roku 2001 jeden mieszkaniec wypił średnio 10 litrów napojów alkoholowych (ma się na myśli alkohol absolutny).

("Veidas", nr 4 z 2003 r.)

Nasz Czas 4 (593)