Powiedzieli

Kristina Brazauskiene, małżonka premiera Algirdasa Brazauskasa:

"Wszystko jest tak jak musi być i wszystko będzie tak jak trzeba"

Kćstutis Povilaitis, aktor:

"Wszyscy ministrowie finansów najwięcej wydawali na programy oszczędnościowe"

Rolandas Paksas, prezydent elekt, po odwiedzeniu szkoły, którą ukończył przed 29 laty:

"Lepiej być spotykanym w randze prezydenta, niż tu się uczyć"

I. Načiulitë - Veličkienë, piosenkarka, sąsiadka prezydenta elekta R. Paksasa:

"Gdy R. Paksas zajął wysoki urząd, kontenery na śmiecie od razu zestawiane są przy naszym domu. Gdy podaje się do dymisji, śmiecie wędrują pod dom Paksasa"

Petras Grazulis, poseł na Sejm RL o obchodach 100 - lecia urodzin wieloletniego lidera Komunistycznej Partii Litwy Antanasa Sniečkusa:

"Czy to nie jest repetycja służb specjalnych Rosji, wypróbowania baczności naszego narodu? Czy to nie jest próba przygotowania się do państwowego przewrotu przed przystąpieniem Litwy do NATO".

Nasz Czas 4 (593)