Tydzień w skrócie

Ziemia

Sejm RL zdecydowaną większością głosów przyjął poprawkę do 47 artykułu Konstytucji, zezwalającą sprzedaż ziemi o przeznaczeniu rolniczym litewskim osobowościom prawnym i obcokrajowcom. Obcokrajowcy będą mogli nabywać ziemię dopiero po siedmioletnim okresie przejściowym od przystąpienia Litwy do UE. Przewiduje się, że w najbliższym czasie parlament przyjmie uzupełniające ustawy, regulujące handel ziemią.

Zabronią

W sekretariacie Sejmu RL został zarejestrowany projekt poprawki do Konstytucji, zabraniający posłom na Sejm jednocześnie zajmować stanowiska w Rządzie. Pod projektem poprawki podpisało się 50 parlamentarzystów.

Do dymisji

Po zakończeniu kadencji, do dymisji podało się trzech z pięciu kontrolerów Sejmu, w tym kierownik tej instytucji L. Kuodienie.

Pieniądze

Główna Komisja Wyborcza otrzymała od kandydatów w wyborach prezydenckich i partii politycznych, które brały udział w wyborach samorządowych ostateczne sprawozdania o finansowaniu. Jak wynika ze sprawozdań, najbardziej hojnym dla litewskich polityków o różnych ukierukowaniach politycznych był przewodniczący Litewskiej Konfederacji Przemysłowców, podstawowy akcjonariusz spółek "Achema" i "Klasco" Bronislovas Lubis.

Sprzedali

W wyniku niedbalstwa urzędników Ministerstwa Kultury, państwo straciło największe wydawnictwo podręczników szkolnych "Đviesa". Za pół darmo w prywatne ręce trafił kontrolny pakiet akcji wydawnictwa.

Wizyta

Przewodniczący Sejmu RL Artűras Paulauskas na zaproszenie grupy liberałów, demokratów i reformatorów w Parlamencie Europejskim udaje się w tym tygodniu z wizytą roboczą do Brukseli, by omówić kwestie praworządności i spraw wewnętrznych.

Rocznica

W minioną sobotę 25 stycznia w Wilnie odbyła się naukowa konferencja poświęcona 100 rocznicy urodzin byłego wieloletniego lidera Komunistycznej Partii Litwy Antanasa Sniečkusa. Około 100 osób byłych ofiar sowieckich represji protestowało przed gmachem, w którym odbywała się akademia poświęcona pamięci tej kontrowersyjnej postaci w dziejach Litwy.

Nafta

Spółka "Minijos nafta", która zajmuje się wydobyciem i poszukiwaniem nowych złóż ropy naftowej na Litwie poinformowała, że znaleziono nowe dotychczas nieznane złoża ropy w zachodniej części Litwy.

Nasz Czas 4 (593)