Micha³ Bieniasz

Karykatura tygodnia

Nasz Czas 4 (593)