Nr 4 (593) 30 stycznia - 5 lutego 2003

Nie gnuśnieć bezczynnie w pokorze ugiętej


W numerze:
.