Fundacja "Zbiory Wileńskie" -
"Vilniaus klodai" zaprasza do współpracy

21 stycznia br. w Samorządzie Miasta Wilna pod nr LO 2003 - 1 została zarejestrowana nowa Fundacja - "Vilniaus klodai" - "Zbiory Wileńskie", głównym celem działalności której jest zbiór, badanie i publikowanie historycznych, etnograficznych i innych materiałów, dotyczących Ziemi Wileńskiej.

Do podstawowych zadań Fundacji należy również tworzenie zbiorów muzealnych i archiwalnych, kompletowanie wspomnień i dokumentów, dotyczących życia i działalności ludności polskiej w latach 1944 - 1990, wspieranie działań, skierowanych na ochronę, renowację i uwiecznienie pamiątek kultury, historii, architektury i przyrody.

Zgodnie ze Statutem, Fundacja będzie uczestniczyła w realizacji programów służących powyższym celom, w miarę posiadanych środków będzie wspierała działalność kulturalno - oświatową, twórczą, wydawniczą oraz uzdolnioną młodzież, ekspedycje i naukowe badania dorobku kultury, polskiej mniejszości narodowej.

Tymczasową siedzibą Fundacji jest redakcja "Naszego Czasu", 2001 Wilno, ul. Didzioji 40, tel/fax 212-33-88, e-mal - http://nasz-czas@mail.lt

Już dziś Fundacja zaprasza do współpracy z tym, aby dokumenty, dowody naszej obecności i dorobku nie ulegały zniszczeniu i zapomnieniu uznając, że los każdego Polaka zawarty w dokumentach, zdjęciach, wspomnieniach i innych dowodach stanowi historyczną wartość, godną przekazania następnym pokoleniom i przyszłym badaczom naszej historii. Inf. wł.

Nasz Czas 4 (593)