Litwa chce wprowadzić euro
najpóźniej w 2007 r.

Negocjacje z Komisją Europejską w sprawie okresu przejściowego, niezbędnego do wprowadzenia euro zamiast lita, Litwa może rozpocząć tuż po planowanym na maj referendum, podczas którego obywatele naszego państwa mają głosować, czy aprobują przystąpienie naszego kraju do Unii Europejskiej.

Przewodniczący Zarządu Banku Litewskiego Reinoldijus Đarkinas twierdzi, że nie widzi żadnych przeszkód, które nie pozwoliłyby Litwie od dnia wstąpienia do UE przyłączyć się do zalecanego kandydatom strefy euro, drugiego mechanizmu kursu walut (ERM-2) i po upływie dwóch lat - najpóźniej na początku 2007 r. - wprowadzić euro zamiast lita.

("Veidas", nr 4 z 2003 r.)

Nasz Czas 4 (593)