Święto dla dzieci

18 grudnia Polska Szkoła w Grodnie gościła dzieci, które przyszły na tradycyjne spotkanie świąteczne: na pierwszym spotkaniu dzieci grodzieńskich przedszkoli nr 99, 67, 95, 41, 27, na drugim - uczniów szkół grodzieńskich, uczących się języka polskiego.

Członkinie Towarzystwa Młodzieży Polskiej pod kierownictwem Renaty Dziemiańczuk przygotowały dla dzieci program świąteczny. Wszyscy byli zaproszeni do wspólnego koła, gdzie śpiewali piosenki, tańczyli, recytowali wiersze. Po wspólnej zabawie, dzieci oklaskami wywołały św. Mikołaja i były wzruszone otrzymując prezenty od tak ważnego człowieka zimowych świąt.

Kierownik Działu Oświaty ZPB Anżelika Borys zaznaczyła, że "jest to tradycyjne spotkanie świąteczne. W tym roku bierze w nim udział około 400 dzieci uczących się kultury i języka polskiego. Każde dziecko otrzymało prezent . Przedszkola i szkoły przygotowały krótki program artystyczny. Głównym celem imprezy jest organizowanie święta dzieciom oraz przypomnienie polskich tradycji".

Głos Znad Niemna

Nasz Czas 4 (593)