Wracając do publikacji

W grudniu, w tygodniku "Nasz Czas" nr 47 (587) (12 - 18 grudnia 2002) na stronach Łatgalii był zamieszczony mój felieton pt. "Triumf zła", który wywołał dużo kontrowersji i różnych opinii.

Przypomnę wkrótce, że dotyczył ten felieton przede wszystkim wysokich polskich odznaczeń państwowych, które były wręczone zasłużonym działaczom na rzecz krzewienia polskości w Republice Łotewskiej 10 listopada ubiegłego roku, podczas uroczystych obchodów Święta Niepodległości Polski.

Wyraziłem tu swoją osobistą opinię na temat odznaczeń Złotym Krzyżem Zasługi byłego prezesa "Promienia" pana Władysława Nowickiego i panią Wandę Krukowską - obecnego prezesa Związku Polaków na Łotwie. Zgodnie z zasadami demokracji w każdym cywilizowanym państwie, każdy człowiek ma prawo do publicznego wyrażania swoich opinii i swoich własnych poglądów. Jednocześnie chcę wyraźnie zaznaczyć, że mój felieton "Triumf zła" w żadnym wypadku nie był skierowany przeciwko Ambasadzie RP w Rydze, ani przeciwko tym wszystkim, którzy przygotowali obchody Święta Niepodległości Polski w Daugavpilsie. Dotyczył on faktycznie dwóch wspomnianych wyżej osób. Natomiast serdecznie przepraszam tych, którzy poczuli się czymś urażeni.

Z szacunkiem red. W. Pujsza

Nasz Czas 3 (592)