W roku ubiegłym wzrosły sympatie
mieszkańców Polski do Litwinów

Według danych polskiej agencji badania opinii publicznej, w 1993 roku 43 proc. Polaków nie lubiło Litwinów, a w roku ubiegłym - już tylko 24 proc.

Jednocześnie liczba Polaków, sympatyzujących z Litwą, osiągnęła 38 proc.

Podobnie zmienił się pogląd Polaków względem Niemców - przed 10 laty nieprzyjaźń wobec nich wyrażało 53 proc. respondentów, natomiast w roku ubiegłym - 31 proc.

Zmieniają się też sympatie Polaków wobec Białorusinów i Ukraińców.

W 1993 roku 65 proc. Polaków nie lubiło Ukraińców i 47 proc. - Białorusinów, natomiast obecnie nieprzyjaźnie jest nastawionych do Białorusinów i Ukraińców odpowiednio 38 i 48 proc. respondentów.

Według danych sondażu, Polacy więcej sympatii mają do mieszkańców bogatych krajów. Aż 58 proc. Polaków sympatyzuje z Amerykanami, 54 proc. - z Włochami, 51 proc. - z Francuzami i Anglikami.

Nieprzyjaźń do Cyganów odczuwa 60 proc. Polaków, do Rumunów - 55 proc., do Arabów - 54 proc. respondentów.

Polacy niezbyt lubią Żydów - nieprzyjaźń do nich odczuwa 46 proc. respondentów. Rosjan nie lubi 43 proc., Serbów - 42 proc. Polaków.

("Lietuvos rytas" z 16 01 2003 r.)

Nasz Czas 3 (592)