"Nasza Polonia" nr 142
ESTONIA

Studia na odległość

Interaktywne Studia Internetowe stanowią rozszerzenie oferowanych form studiowania. Są one adresowane głównie do studentów zamieszkałych w znacznej odległości od siedziby szkoły, w tym także za granicą.

W Stanach Zjednoczonych i Europie Zachodniej ta forma studiowania znana jest od wielu lat. Dziś dwie trzecie wszystkich amerykańskich uczelni proponuje mniejsze lub większe kursy na odległość. Zgodnie z oceną fachowców już w najbliższych latach ta forma studiów będzie dominująca. Internetowe zajęcia przyciągają osoby, dla których wcześniej realizacja studiów była niezwykle trudna.

Udostępnione przez Internet materiały nauczania, są przygotowane z uwzględnieniem specyfiki nauczania na odległość. Zawierają wiadomości objęte programem nauczania i nie wymagają korzystania z innych źródeł. Zaliczanie testów w ramach poszczególnych przedmiotów odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej - ocena tak uzyskana informuje studenta o stopniu opanowania wiedzy. Raz, dwa razy w roku na uczelni odbywają się egzaminy z kontrolą tożsamości w celu uzyskania promocji do następnego etapu nauki.

Ta forma studiowania jest alternatywą dla studiów stacjonarnych. Także w przypadku Polaków na Wschodzie wydaje się być warta rozważenia, zwłaszcza wobec problemu pozostawania młodych ludzi w Polsce. Oczywiste są dwie przeszkody - dostęp do sprzętu i koszty związane z jego użytkowaniem oraz opłaty za studia. Wydaje się jednak warte przeprowadzenia rachunku ekonomicznego, czy obecnie dotowane wyjazdy na studia do Polski nie są w perspektywie droższe. Sprzęt komputerowy mógłby służyć większej grupie. Być może organizacje społeczne, czy redakcje pism polskich mogłyby udostępnić swoje komputery w zamian za jakąś pomoc. Opłata za studia jest też niewątpliwie niższa, gdy nie trzeba wynajmować mieszkania. Możliwość tę polecamy do rozważenia "Wspólnocie Polskiej" oraz polskim organizacjom na Zachodzie, w których niejednokrotnie zastanawiano się nad możliwością fundowania stypendiów na studia dla Polaków ze Wschodu. To tańsza forma, z większą gwarancją na szybkie odbudowanie elit polskich na tych terenach.

Jedną z uczelni oferujących studia internetowe jest Akademia Polonijna w Częstochowie, Wydział Ekonomii i Zarządzania - są to studia magisterskie, kierunek Ekonomia.

Nasz Czas 3 (592)