Nie ma dokąd więcej pisać skarg

Sąd przyznał, że A.Butrimas został rozwiedziony z żoną zgodnie z prawem

Wczoraj Sąd Najwyższy odrzucił skargę wilnianina Antanasa Butrimasa, dotyczącą rzekomo niezgodnego z prawem rozwiązania małżeństwa z jego byłą żoną Kristiną, która od kwietnia 2002 roku jest małżonką premiera Algirdasa Brazauskasa.

To postanowienie sądu jest ostateczne i nie podlega zaskarżeniu w trybie kasacyjnym.

Podobnie jak każdy obywatel Litwy, A. Butrimas może jeszcze szukać sprawiedliwości w Europejskim Sądzie Praw Człowieka.

Dotychczas nie rozważał on jednak możliwości zwrócenia się do Strasburga.

("Lietuvos rytas" z 16 01 2003 r.)

Nasz Czas 3 (592)