Tydzień w skrócie na Litwie

Jubileusz

Na Litwie uroczyście obchodzono 80. rocznicę przyłączenia Kraju Kłajpedzkiego do Litwy.

Łączą się

Rada Współczesnych Chrześcijańskich - Demokratów podjęła w sobotę decyzję o połączeniu się ze Związkiem Liberałów i Związkiem Centrum.

Troki

Kilka miesięcy przed zakończeniem kadencji, radni samorządu rejonu trockiego postanowili zmienić rządzącą rejonem koalicję. W skład koalicji weszli socjaldemokraci, AWPL i socjalliberałowie. Nowym merem rejonu został socjaldemokrata pisarz E. Malukas, wicemerem przedstawiciel AWPL H. Jankowski. Przewiduje się, że nowa koalicja będzie również rządzić rejonem przez kolejne cztery lata.

Kryzys

Jeszcze przed pierwszym posiedzeniem nowo wybranej Rady Szawelskiego Samorządu, rozpoczął się kryzys władzy. Lewicowe i prawicowe partie po równo podzieliły głosy w Radzie miasta. Języczkiem u wagi w radzie stały się głosy 3 radnych z ramienia otwarcie faszyzującej Nacjonal - Demokratycznej partii M. Murzy.

Wypłata

Gdy się wyjaśniło, że wypłata nowo wybranego prezydenta będzie mniejsza nie tylko od wypłaty obecnego głowy państwa, premiera, przewodniczącego Sejmu, a nawet szefa kancelarii rządu, Rada Ministrów postanowiła zmienić ustawę i zwiększyć prezydencką wypłatę.

Emerytury

Sejm RL w trybie nadzwyczajnym przyjął poprawki do ustawy o emeryturach państwowych. Nowe poprawki umożliwią pracującym emerytom i inwalidom otrzymywać pełne emerytury, nie zależnie od wysokości zarobku. Poprawki do ustawy były przyjęte po odpowiedniej decyzji Sądu Konstytucyjnego.

Pogotowie

Wileńskie Pogotowie Ratunkowe świętowało w minionym tygodniu 100. rocznicę swego istnienia.

Ziemia

We czwartek w Sejmie RL ma odbyć się drugie decydujące głosowanie w sprawie zmiany 47 artykułu Konstytucji. Zmiana w ustawie zasadniczej umożliwi osobom prawnym, samorządom i obcokrajowcom nabywanie na własność ziemi o przeznaczeniu rolniczym.

Na wojnę

Rząd Stanów Zjednoczonych zaprosił Litwę do udziału w planowanej operacji wojskowej przeciwko Irakowi. Na zamkniętym posiedzeniu Komitetów ds. Obrony i Bezpieczeństwa Narodowego i Spraw Zagranicznych ustalono, że w takiej sytuacji, "nasz kraj nie będzie mógł pozostać w stronie". Od listopada ubiegłego roku 40 litewskich żołnierzy już bierze udział w operacji antyterrorystycznej w Afganistanie.

Nasz Czas 3 (592)