Micha³ Bieniasz

Karykatura tygodnia

Nasz Czas 3 (592)