Włodzimierz Pujsza

Spotkanie Ambasadora RP naŁotwie
Tadeusza Fiszbacha z polską społecznością w Daugavpilsie

We wtorek, 14 stycznia br. w Daugavpilsie gościł Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Łotewskiej p. Tadeusz Fiszbach. Zresztą do Daugavpilsu , drugiego co do wielkości miasta na Łotwie, gdzie mieszka ok. 18 tysięcy Polaków, ambasador przywiązuje niezwykle duże znaczenie. Zaledwie dwa miesiące temu, w listopadzie 2002 r. w naszym mieście odbyły się wielkie uroczystości z okazji Dnia Niepodległości Polski, które były połączone z wręczeniem polskich odznaczeń państwowych zasłużonym działaczom na rzecz krzewienia polskości w Republice Łotewskiej, a jednym z głównych współorganizatorów imprezy była właśnie Ambasada RP w Rydze.

Należy jeszcze dodać, że idea obchodzenia Święta Niepodległości Polski, za każdym razem w innej miejscowości Łotwy, tam gdzie mieszkają Polacy, należy właśnie do pana ambasadora. W 2001 r. toświęto bardzo uroczyście było obchodzone w Rydze, w listopadzie ub. r. w Daugavpilsie, natomiast w jesieni tego roku kolejna rocznica Niepodległości Polski, zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią pana ambasadora będzie obchodzona w Rezekne.
We wtorek, 14 stycznia br. w Daugavpislie T. Fiszbach spotkał się z merem miasta R. Ejgimem, a także z rektorem Z. Ikere oraz administracją Uniwersytetu Daugavpilskiego. Zainteresowanie p. ambasadora Uniwersytetem nie jest przypadkowe, ponieważ obecnie na tej uczelni języka polskiego i kultury polskiej uczy się ok. 40 studentów, co świadczy o zainteresowaniu tym kierunkiem studiów.

Po tych spotkaniach T. Fiszbach udał się do Polskiej Szkoły Średniej im. Józefa Piłsudskiego, gdzie na zaproszenie dyrektor Szkoły pani Gertrudy Grave spotkał się z polską społecznością. W tym spotkaniu wzięli udział: prezes Związku Polaków na Łotwie pani Wanda Krukowska z Rezekne, goście z Krasławy, nauczyciele z polskiej szkoły, pracownicy Centrum Kultury Polskiej w Daugavpilsie, przedstawiciele z Przedszkola Polskiego na czele z panią dyrektor Eryką Rynkiewicz, chór "Promień" oraz inni. Spotkanie swoją obecnością zaszczycili księża, bowiem Szkoła im. J. Piłsudskiego od samego początku ściśle współpracuje z Kościołem.

Do zgromadzonych na dużej sali przemówił ambasador RP na Łotwie T. Fiszbach, który życzył wszystkim zdrowia i pomyślnego Nowego Roku. Ambasador także odznaczył medalem Ministerstwa Edukacji Narodowej panią Halinę Siniawską, a zasłużonej działaczce na rzecz odrodzenia polskości w Łatgalii pani Lidii Łapińskiej, wręczył różaniec papieski. Później ze wszystkimi podzielił się opłatkiem. Prezes Związku Polaków na Łotwie pani Wanda Krukowska życzyła wszystkim Polakom owocnego i udanego Nowego 2003 Roku.

Następnie zgromadzeni Polacy razem z ambasadorem wznieśli toast za szczęśliwy Nowy Rok, śpiewano piosenki, tańczono, a więc w atmosferze nacechowanej ciepłem, czas płynął dość szybko. Swoją twórczość amatorską pokazali na sali młodzi pracownicy z polskiego przedszkola, kolęd słuchaliśmy w wykonaniu uczniów polskiej szkoły. Na zakończenie odśpiewano tradycyjne polskie 100 lat, a ambasador podziękował za tak dobrze zorganizowane spotkanie oraz wyraził swoją wdzięczność wszystkim, którzy przybyli na to spotkanie.

Na zdjęciach: ambasador RP na Łotwie p. T. Fiszbach, emerytowani nauczyciele poloniści Od lewej historyk S. Kuzniecow, dyrektor szkoły p. G. Grave,

Nasz Czas 3 (592)