"Nasza Polonia" nr 142
ESTONIA

Tydzień w skrócie w Estonii

Posiedzenie Bałtyckiej Rady Ministrów

W estońskim mieście Kalvi odbyło się posiedzenie Bałtyckiej Rady Ministrów, na którym premierzy Litwy, Łotwy i Estonii omówili problemy rozszerzenia Unii Europejskiej i NATO oraz kwestie współpracy regionalnej. W wydanym oświadczeniu uznali, że działalność Rady powinna skoncentrować się na zadaniach związanych z członkostwem państw bałtyckich w UE i NATO oraz na realizacji wspólnych projektów, takich jak Via Baltica i Rail Baltica. Premierzy opowiedzieli się także za tym, aby trzy państwa bałtyckie wspólnie kupowały broń i sprzęt dla swoich armii. Premier Łotwy Einars Repse zaproponował uproszczenie zasad przekraczania granic między tymi państwami.


Estońskie partie przeciwko złagodzeniu zasad polityki językowej
rian.ru

Przed zaplanowanymi na marzec br. wyborami parlamentarnymi w Tallinie odbył się "okrągły stół" z udziałem wszystkich znaczących partii Estonii: Związku "Ojczyzna", Partii Centrum, Partii Reform, Partii Umiarkowanych, Związku Ludowego i "Pro Respubliki"- poświęcony zagadnieniom polityki językowej i nadawania obywatelstwa. Jego uczestnicy opowiedzieli się za utrzymaniem dotychczasowych zasad tej polityki. Tego samego dnia rząd Estonii odrzucił propozycje zgłoszone przez skupiającą Rosjan Estońską Zjednoczoną Partię Narodową w sprawie uproszczenia procedury uzyskiwania obywatelstwa przez emerytów poprzez zwolnienie ich z obowiązku zdawania egzaminu z języka estońskiego i znajomości konstytucji.


Pieniądze UE dla Estonii
rosbalt.ru
Unia Europejska przyznała Estonii w ramach programu PHARE 24,6 mln estońskich koron (ok. 1,8 mln dol.) bezzwrotnej pomocy na zabezpieczenie sarkofagu, w którym znajdują się dwa reaktory jądrowe pozostawione w b. bazie floty radzieckiej w mieście Paldiski.


Bałtowie coraz starsi
Gazeta.pl
O połowę spadła liczba małżeństw zawieranych w krajach bałtyckich w ciągu ostatnich dziesięciu lat - wynika z badań socjologicznych pokazujących zmiany demograficzne w trzech republikach w latach 1990-2000, a opublikowanych właśnie w książce "Kobiety i mężczyźni w 2000r."

W 1990 r. na Litwie na tysiąc mieszkańców przypadało 9,8 małżeństw, na Łotwie 8,9 a w Estonii 7,5. 10 lat później wskaźnik ten spadł odpowiednio do 4,8 3,9 i 4. Wzrasta natomiast wskaźnik dzieci urodzonych ze związków pozamałżeńskich: w Estonii stanowią już one 55% wszystkich nowo urodzonych, na Łotwie 40%, a na Litwie 23. Społeczeństwa bałtyckie starzeją się. Na Litwie w 2000 r. mężczyźni powyżej 65 lat stanowili 10%, a kobiety 17%, na Łotwie i w Estonii - odpowiednio 11% i 19%.


Nasz Czas 3 (592)