W kilku zdaniach

Już po raz czwarty najlepszymi żołnierzami Służby Pogranicza Białorusi zostali wartownicy granicy z Brzeskiej Grupy Pograniczna. W ubiegłym roku punkty przejściowe białorusko-polskiej granicy w okolicach Brześcia przekroczyło ponad 7 milionów osób i około 2 miliony samochodów. W ciągu roku zatrzymano 345 osób nielegalnie przekraczających granicę i 495, którzy naruszyli reżym graniczny. U ponad 6,5 tys. osób znaleziono błędy i podróbki w dokumentach, a w pociągach i innych środkach transportu znaleziono 222 skrytki, z których wyjęto przemycanych towarów na kwotę ponad 600 milionów rubli.

W obwodzie grodzieńskim działalność gospodarczą prowadzi 120 przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym. Inwestycje zagraniczne do gospodarki obwodu wynoszą 13,7 mln USD. Najbardziej aktywni w tej dziedzinie są przedsiębiorcy z Polski i Litwy.

Na posiedzeniu Grodzieńskiej Obwodowej Rady Deputowanych odnotowano, że miniony rok był dość ciężki dla rolników Grodzieńszczyzny. Obwód ulokował się na pierwszym miejscu w kraju pod względem produkcji zboża, ale planowane zbiory ziemniaków, buraków cukrowych, nasion rzepaku oraz warzyw okazały się w rzeczywistości mniejsze. To spowodowało, że zawsze przodująca gospodarka rolna Grodzieńszczyzny w tym roku okazała się na jednym z ostatnich miejsc w republice.

Niemiecki oddział organizacji " Międzynarodowa Amnestia" zwrócił się do prokuratora generalnego Białorusi Wiktora Szejmana z żądaniem zwolnienia dziennikarzy opozycyjnych gazet, odsiadujących wyroki oraz zagwarantowania wolności słowa.

W Polskiej Szkole w Grodnie odbyła się Okręgowa Olimpiada Literatury i Języka Polskiego. Najlepiej spisały się grodnianki Maria Matulewicz i Agnieszka Krzysztofowicz oraz Paulina Kasperowicz z Wołkowyska. Do eliminacji republikańskich jury wyłoniło 16 osób.

W Lidzie został uroczyście otwarty nowy kościół w parafii Niepokalanego Poczęcia NMP. Budowano kościół prawie 10 lat, a plac był poświęcony jeszcze w 1932 r. przez metropolitę wileńskiego R. Jałbrzykowskiego. Po kilku miesiącach stał już tam drewniany kościółek, który został zniszczony w czasie wojny. Na uroczyste otwarcie kościoła w Słobódce przyjechało ok. 50 księży z różnych parafii Białorusi. Uroczystego otwarcia kościoła dokonał arcybiskup Tadeusz Kondrusiewicz, który przyjechał z Moskwy, w obecności biskupów Aleksandra Kaszkiewicza i Antoniego Dziemianko.

Prezentacja książki "170 białoruskich piosenek ludowych Grodzieńszczyzny" odbyła się w Lidzkim Miejskim Domu Kultury. Zebrał te piosenki i wydał wykładowca miejscowej szkoły muzycznej Marian Bojarowicz. Podczas prezentacji niektóre piosenki wykonano przy akompaniamencie muzyków i zespołów muzycznych z Lidy.

Nasz Czas 3 (592)