Sylwetki litewskich działaczy
społeczno - politycznych

Saulius VENGRIS,

objął stanowisko sekretarza Ministerstwa Oświaty i Nauki. Będzie się on zajmował sprawami rozwoju systemu nauki, studiów i wyższego szkolnictwa pozauniwersyteckiego. Odtąd w Ministerstwie Oświaty i Nauki będą pracowali dwaj sekretarze. S. Vengris jest doktorem nauk fizycznych. Dotychczas pracował na Uniwersytecie Wileńskim, od 1993 roku był prorektorem Uniwersytetu do spraw akademickich.Rymantas JUOZAITIS

dyrektor generalny "Lietuvos energija" W roku ubiegłym osiągnięto rekord dziesięciolecia - w ciągu roku na rynkach zagranicznych sprzedano 6,8 mld kWh energii elektrycznej. W porównaniu z latami 2001 i 2000 eksport zwiększył się odpowiednio o 1,6 i 4,6 raza.

Jurgis AUŠRA

dyrektor generalny "Klaipëdos nafta" W 2002 r. spółka przeładowała 6,7 mln ton produktów naftowych. To o 1,55 mln ton albo o 30,2 proc. więcej niż w roku poprzednim. Prócz tego, zakończono rekonstrukcję terminalu, która trwała 7 lat i pochłonęła 520 mln litów inwestycji.

("Veidas", nr 2 z 2003 r.)

Nasz Czas 2 (591)