Złożenie kwiatów przy Krzyżu na Słobódce

Z okazji 83. rocznicy wyzwolenia Daugavpilsu od bolszewików, 3 stycznia br. przedstawiciele polskiej społeczności złożyli kwiaty przy Krzyżu na Słobódce. Jak co roku w tym dniu wspominamy polskich żołnierzy, którzy w czasie kampanii łatgalskiej w latach 1919 - 1920 oddali swoje życie za wolność Łotwy.

Przypomnijmy, że według danych Daugavpilskiego Regionalnego Muzeum ogólna liczba pochowanych na Słobódce wynosi 237 żołnierzy Wojska Polskiego poległych w latach 1919 - 1920.

Mimo to, że za czasów sowieckich w latach 70. nastąpiła ostateczna likwidacja tego cmentarza (m.in. żwir przemieszany z ludzkimi szczątkami został użyty do budowy szosy z Daugavpilsu do granicy z Litwą), pamięć ludzka o tym cmentarzu jednak przetrwała. Kiedy Łotwa odzyskała niepodległość, to władze miasta zezwoliły na budowę krzyża autorstwa rzeźbiarza Romualda Gibowskiego i architekt Wandy Baulinej. Z inicjatywy Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa pomnik został uzupełniony wizerunkiem polskiego orła wojskowego.

Na cmentarzu katolickim przy grobie Nieznanego Żołnierza członkowie towarzystwa historycznego "Inflanty" na czele z jego prezesem panią Haliną Szakiel również złożyli kwiaty i zapalili znicze.

Inf. wł.

Nasz Czas 2 (591)