Micha³ Bieniasz

Karykatura tygodnia

Nasz Czas 2 (591)