Tydzień w skrócie

Święto

W poniedziałek na Litwie obchodzono Dzień Obrońców Wolności. Społeczeństwo Litwy uczciło pamięć poległych w nocy 13 stycznia 1991 roku przy wieży telewizyjnej w Wilnie.

Prezydent

Główna Komisja Wyborcza ogłosiła oficjalne wyniki wyborów prezydenckich. R. Paksas uzyskał - 54,15 proc. głosów, V. Adamkus - 44,83 proc głosów. Przewodniczący GKW wręczył nowo wybranemu prezydentowi R. Paksasowi legitymację prezydencką.

Opozycja

Dotychczasowy prezydent Litwy V. Adamkus po nieudanej próbie reelekcji zajął się tworzeniem nowej centroprawicowej siły politycznej. Liderzy Związku Liberałów i Związku Centrum E. Gentvilas i K. Glaveckas zawarli wstępne porozumienie o łączeniu swych partii. Również trwają rozmowy o dołączeniu do nowej koalicji partii konserwatystów. Liderem nowej partii centroprawicowej podobno ma zostać V. Adamkus.

Referendum

Zarząd Związku Partii Chłopskiej i Nowa Demokracja zaproponował przenieść referendum o członkostwie Litwy w Unii Europejskiej z maja, jak proponuje rząd, na jesień. Lider partii K. Prunskienë twierdzi, że jesienią uda się zapewnić większą aktywność litewskiego chłopstwa w głosowaniu.

Wojsko

W Brukseli rozpoczęto negocjacje przedstawicieli Litwy i NATO o reformie wojska litewskiego. Przewiduje się redukcję litewskich sił lądowych z 15 000 obecnie do 5000 w przyszłości. Do dyspozycji sił szybkiego reagowania Litwa miałaby wydelegować jeden batalion wojsk lądowych.

Rektor

W kościele p.w. św. św. Janów odbyła się uroczystość inauguracyjna nowego rektora Uniwersytetu Wileńskiego prof. Benedyktasa Jodki. Chemik z zawodu prof. B. Jodka jest 83 rektorem Uniwersytetu Wileńskiego od założenia uczelni w 1579 roku.

Ceny

W porównaniu z rokiem 2001 w roku minionym ceny konsumpcyjne zmniejszyły się o 1 proc. Tym niemniej w grudniu minionego roku w porównaniu z listopadem ceny wzrosły o 0,4 proc. Grudzień był na Litwie czwartym miesiącem z rzędu, gdy ceny konsumpcyjne nieznacznie rosły.

Nasz Czas 2 (591)