Karnawał w Ławaryszkach

29 grudnia w Ławaryszkach nastąpiło otwarcie ośrodka kultury, który rozmieścił się w Domu Parafialnym.

Na otwarcie przybyli mieszkańcy gmin ławaryskiej, kowalczuckiej, szumskiej, mickuńskiej. Uroczystą mszę w kościele p.w. św. Jana Chrzciciela celebrował proboszcz kościoła Marek Bogdanowicz.

Po mszy odbył się 2-godziny koncert w ośrodku kultury. Program ułożyła wraz z młodzieżą dyrektor pani Krystyna Juckiewicz. Te stanowisko objęła dopiero przed kilkoma miesiącami (od sierpnia). Tutejsza młodzież jest bardzo aktywna i potrzebuje własnego kąta dla przeprawadzania imprez kulturalnych, więc Dom Kultury jest tu bardzo potrzebny.

Młodzież chętnie uczęszcza do grup teatralnej, wokalnej, kierowanych przez panią Krystynę. Pierwsza impreza była udana, sala wypełniona po brzegi.

W programie kolędniczy zespół dzieci z Ławaryszek, współczesne tańce wykonane przez wykonawców miejscowych i gości z Kieny, teatr "Lokomotywa", zespół "Grandis" z DK w Nowej Wilejce, duet teatralny "Samotne wdówki", zespół rodzinny Rajmund i Krystyna Juckiewiczowie, Wincuk i "Wilniuki".

Tekst i zdjęcie Bronisława Kondratowicz

Nasz Czas 2 (591)