"Nasza Polonia" nr 141
ESTONIA

Tydzień w skrócie w Estonii

W Estonii najwyższa inflacja wśród krajów bałtyckich

W podsumowaniach roku 2002 okazało się, że najwyższa inflacja była w tym roku w Estonii - 2,7%. W grudniu, w porównaniu z listopadem miała miejsce deflacja - 0,2%. Było to wynikiem zmniejszenia opłat za usługi telekomunikacyjne i obniżenia cen paliw. W tym samym czasie wzrosły jednak ceny warzyw i owoców. Na Łotwie roczna inflacja wyniosła w 2002 roku 1,4%,a na Litwie w skali całego roku odnotowano deflację w wysokości 1%. Na Litwie inflacja w grudniu wyniosła 0,4% - w kraju tym najbardziej zdrożały artykuły żywnościowe. Na Łotwie wzrost cen w grudniu wyniósł 0,2%. Zdrożały także przede wszystkim artykuły żywnościowe. Jednocześnie, na skutek świątecznych obniżek, ceny spadły na takie produkty jak odzież, obuwie, artykuły gospodarstwa domowego, usługi pocztowe, radia i telewizory.

W Estonii najwyższe zarobki brutto

W trzecim kwartale ubiegłego roku miesięczne zarobki brutto w Estonii były wśród krajów bałtyckich najwyższe, a na Łotwie najniższe. Średnia płaca brutto na Łotwie w tym czasie wyniosła 288 dolarów amerykańskich, na Litwie - 321, a w Estonii - 368. W porównaniu z trzecim kwartałem roku 2001 wzrosła ona we wszystkich trzech krajach. Na Łotwie wzrost ten wyniósł 6,6% na Litwie 6% i w Estonii 10,4%. W listopadzie 2002 roku minimalne zarobki wynosiły na Łotwie 100, na Litwie 125, a w Estonii 118 dolarów.


O Estonii w Warszawie

Dnia 23 stycznia 2003 roku w warszawskim Klubie Inteligencji Katolickiej (ul. Kopernika 34; 00-336 Warszawa; tel: (48-22) 827 39 39; fax: (48-22) 827 29 04) odbędzie się spotkanie na temat "Estonia znana i nieznana - społeczeństwo i gospodarka w przededniu wstąpienia do Unii Europejskiej". Poprowadzą je Marcin NUROWSKI - b. radca handlowy ambasady RP w Tallinie oraz Joanna CZAJOR, Kamila WYGANOWSKA, Dominik KMITA, brat Andrzej GANCARCZYK SCJ - uczestnicy obozu naukowego w Estonii. Początek spotkania godzina 18.00.

Nasz Czas 2 (591)