Pełnomocnictwa na cztery lata

W miniony czwartek Okręgowa Komisja Wyborcza w rejonie wileńskim podsumowała wyniki swojej pracy, rozwiązała dzielnicowe komisje wyborcze oraz wręczyła legitymacje nowo wybranym radnym, w tym pierwszemu radnemu z ramienia Polskiej Patii Ludowej Edwardowi Tomaszewiczowi. Gratulacje i kwiaty E. Tomaszewiczowi przekazała również obecna na uroczystościach prezes Antonina Połtawiec.

Mimo wręczenia legitymacji, kończącego maraton wyborów samorządowych, nowo wybrani radni do pełnienia swoich czteroletnich obowiązków przystąpią tylko na początku kwietnia - po zakończeniu kadencji obecnie funkcjonujących rad.

Legitymacje radnych otrzymali również posłowie na Sejm. Wiadomo jednak, że po dostosowaniu odpowiedniej ustawy do decyzji Sądu Konstytucyjnego, który uznał pełnienie podwójnych obowiązków wyborczych za niezgodne z Konstytucją, będą oni musieli przed rozpoczęciem pracy rad zadecydować, które z dwóch funkcji będą pełnić - posła czy radnego. Mer i wicemer widocznie również nie będą mogli być radnymi.

(rm)

Na zdjęciu: Przewodnicząca Okręgowej Komisji Wyborczej Janina Girucka wręcza legitymację Edwardowi Tomaszewiczowi.

Nasz Czas 2 (591)