Sylwetki litewskich działaczy
społeczno - politycznych

Algirdas ŠEMETA

dyrektor Departamentu Statystyki o przeanalizowaniu przedstawionych danych o zarządzanym przez państwo w 2001 r. majątkiem wartości 17,975 mld litów, Urząd Kontroli Państwowej oświadczył, że sprawozdanie statystyków nie jest wiarygodne i przedstawia zniekształconą sytuację. Nie oceniono w wyrażeniu pieniężnym państwowej ziemi, wód wewnętrznych, lasów, parków, wnętrza ziemi.


Nowy Związek (socjalliberałowie) pod przewodnictwem,

Artűrasa PAULAUSKASA

podczas tych wyborów do rad samorządowych poniósł całkowitą porażkę. W czasie poprzednich wyborów samorządowych socjalliberałowie otrzymali najwięcej mandatów, obecnie natomiast ta partia została zepchnięta na piąte miejsce. Po prostu rozgromiono socjalliberałów, których do samorządu Wilna prowadził Vytautas Kvietkauskas. Głosowało za nich zaledwie 8,8 proc. wyborców i partia znalazła się na siódmym miejscu.


Kęstutis GLAVECKAS,

przewodniczący Związku Centrum, podczas wyborów prezydenckich poniósł największe fiasko. Chociaż sam K. Glaveckas spodziewał się, że trafi do pierwszej piątki, jednak ostatecznie znalazł się na trzynastym miejscu wśród 17 kandydatów, na niego głosowało bowiem zaledwie 0,5 proc. wyborców. Sam K. Glaveckas uważa, że większość jego wyborców oddała głosy na aktualnego prezydenta Valdasa Adamkusa.
("Veidas", nr 52-1 z 2002-2003 r.)

Nasz Czas 1 (590)