Włodzimierz Pujsza

Świąteczne spotkanie opłatkowe wolontariuszy
organizacji charytatywnej "Życie - Promień"

Organizacja charytatywna wolontariuszy "Życie - Promień" powstała 16 maja 2002 r. Pomaga ona ludziom chorym i samotnym polskiego pochodzenia. Całą pracę organizuje tu bardzo energiczna i aktywna pani Wiktoria Girdziuk. To właśnie ona zorganizowała 28 grudnia ubiegłego roku świąteczne spotkanie opłatkowe wolontariuszy, którzy niosą pomoc osobom polskiego pochodzenia potrzebującym wsparcia materialnego w Daugavpilsie i jego okolicach.

Obecnie, z informacji uzyskanej od pani W. Girdziuk wiemy, że organizacja liczy 43 wolontariuszy, którzy do końca ubiegłego roku dotarli do 101 osoby, w tym również do czterech mających 97 lat. Pomocy różnego rodzaju potrzebuje oczywiście znacznie więcej osób. W nowym 2003 roku ta szlachetna praca będzie kontynuowana. Pani W. Girdziuk wyraziła serdeczne podziękowanie Ambasadzie RP w Rydze, która na te cele przeznaczyła 47 łatów, czyli ok. 80 USD oraz Zarządowi Głównemu Związku Polaków na Łotwie za wydzielenie 25 łatów (ok. 42 USD). Za te środki kupiono upominki dla osób potrzebujących pomocy.

Niewątpliwie, taka organizacja jest bardzo potrzebna, ponieważ w naszych czasach dużo ludzi potrzebuje wsparcia, wielu jest opuszczonych , schorowanych, nie dających sobie rady we współczesnych realiach.

A więc pozostaje tylko życzyć wszystkim wolontariuszom (skupionym wokół pani W. Girdziuk) wytrwałości, zdrowia i wszelkiej pomyślności w ich szlachetnej działalności na rzecz niesienia pomocy potrzebującym.

Nasz Czas 1 (590)