Pozdrowienia świąteczne

Panie Redaktorze, doświadczamy radości i łaski płynącej z narodzenia Syna Bożego Jezusa Chrystusa.

Wdzięczny za okazaną z tej okazji pamięć i świąteczne słowa życzeń, obejmuję modlitwą wszystkich wiążących swe życie z Chrystusem, który umacnia naszą nadzieję i wolę działania.

Życzę, aby radosne Święta Bożego Narodzenia były szczególnym czasem spotkania z Bożym miłosierdziem. Niech dziecię Jezus napełnia serca pokojem i dobrocią w nowym Roku pańskim 2003.

Modlę się i błogosławię. Henryk Kardynał Gulbinowicz Arcybiskup Metropolita Wrocławski


Radosnych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia oraz pomyślności i szczęścia w Nowym Roku 2003

życzy Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Longin Pastusiak


Radosnych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia oraz pomyślności i szczęścia w Nowym Roku 2003

życzy Wicemarszałek Senatu Rzeczypospolitej
Polskiej Jolanta Danielak


Zdrowych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia oraz wielu szczęśliwych dni w Nowym Roku 2003, spełnienia marzeń i nadziei, sukcesów w życiu osobistym i w pracy polonijnej

życzy Tadeusz Rzemykowski, Przewodniczący Senackiej Komisji Emigracji i Polaków za Granicą


W to Boże narodzenie 2002 Roku Pańskiego, kiedy świat drży od głodu, bezrobocia, lęków, kiedy jeszcze zapominamy o nadziei, Maleńki Bóg nadchodzi, aby obudzić nas ze strachu i trwogi, by nauczyć nas patrzyć na życie płonącymi oczami.

Dlatego Boże Narodzenie jest takie Święte.

Dlatego łatwiej żyć po każdym Bożym Narodzeniu; wlewa się w nas kolejna porcja Bożej miłości, dobroci, nadziei, no i wiary.

Wyciągajmy więc do siebie ręce i cieszmy się sobą, cieszmy się, że jesteśmy, "ilekroć bowiem wyciągamy do siebie ręce i uśmiechamy się do siebie, jest Boże Narodzenie" (Matka Teresa z Kalkuty).

Pięknych Dni Bożonarodzeniowych oraz Dobrego, Szczęśliwego Nowego 2003 Roku.

Zastępca Przewodniczącego Komisji Emigracji i Polaków za Granicą Senator Janina Sagatowska


Radosnych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia oraz pomyślności i szczęścia w nowym Roku 2003

życzy Senator Maria Szyszkowska


Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej na Litwie Jerzy Bahr

Najserdeczniej dziękuje za pamięć i życzliwość wszystkim, tak licznym, Osobom oraz Instytucjom, które przesłały życzenia Świąteczne i Noworoczne pracownikom polskich przedstawicielstw dyplomatycznych w Republice Litewskiej


Dużo radości na Święta Bożego Narodzenia a na Nowy 2003 Rok we wszystkich poczynaniach powodzenia

życzą Przewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Tur i Starosta Sejneński Marian Luto


Radosnych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego Roku!

Zw. Polaków w Estonii "Polonia", Tallinn


Radosnych Świąt oraz wszelkiej pomyślności w Nowym 2003 Roku serdecznie życzy Jerzy Jensz


Najlepsze życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku, aby przyjście na świat Chrystusa przyniosło ze sobą radość, pokój, nadzieję i miłość... dalszej pomyślnej pracy na łamach waszego wspaniałego pisma i wielu czytelników życzy, dzieląc się opłatkiem, zawsze Wam wierna Zofia Zdanowicz


By pełne wzruszeń i zadumy, Święta Bożego Narodzenia

stały się źródłem wewnętrznej siły i radości. Niech się spełnią w Nowym 2003 Roku wszystkie życzenia, które składamy sobie w Wieczór Wigilijny. Życzymy Redakcji "Naszego Czasu" składając na Wasze ręce życzenia i opłatek i wszystkim rodakom ukochanej Wileńszczyzny.

Maria i Czesław Sawiczowie z Olsztyna


Wszystkiego najlepszego z Okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz pomyślności w Nowym Roku

życzy Wanda Witter


Wielce Szanowna Redakcjo "Naszego Czasu"!
Nim Gwiazdka błyszczy
Nim Święta przeminą
Niech Was Wszystkich
Pobłogosławi panienka z dzieciną!
Niech życie Wasze w spokoju
W szczęśliwości splata
Dziś, jutro w Nowy Rok i
Po wszystkie lata!

Pełen czci i oddania Józef Karnacewicz z Estonii


Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku 2003
Życzy Bronisław Mider


Wielce szanownej redakcji "Naszego Czasu" miłych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia oraz sukcesów w wyborach i wszelkiej pomyślności w Nowym Roku

życzy Kolektyw Ejszyskiego szpitala


W imieniu własnym i pracowników Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy zespołowi redakcyjnemu "Naszego Czasu" chcę złożyć najserdeczniejsze życzenia radosnych Świąt Bożego Narodzenia, szczęśliwego Nowego Roku, pomyślności w życiu osobistym i sukcesów w pracy zawodowej.

Dyrektor Janina Jagielska

Nasz Czas 1 (590)