Konferencja PPL

3 stycznia br. Polska Partia Ludowa odbyła w rejonie wileńskim konferencję, na której z udziałem kandydatów na radnych z listy PPL z miasta Wilna i rejonu solecznickego podsumowano wyniki pierwszego udziału w wyborach samorządowych.

Dokonując analizy przygotowań do wyborów i ich przebiegu prezes Antonina Połtawiec wyraziła zadowolenie z wyników, zaznaczając jednocześnie, że gdyby wybory odbywały się w warunkach poszanowania prawa i bez oszczerczej kampanii, którą szeroko prowadziła AWPL, wyniki wyborów dla PPL byłyby bez wątpienia bardziej znaczące. Występujący na konferencji główną uwagę poświęcili potrzebie rozwijania działalności politycznej w najbliższych latach z uwzględnieniem stanu i perspektyw rozwoju Ziemi Wileńskiej.

Zebrani wyrazili jednocześnie podziękowanie wszystkim tym, którzy pomogli w prowadzeniu kampanii wyborczej lub oddali swoje głosy na listę PPL, apelując o wstępowanie do szeregów partii i współpracę.

Uczestnicy konferencji złożyli gratulacje Edwardowi Tomaszewiczowi - pierwszemu radnemu z ramienia Polskiej Partii Ludowej. Inf.wł.

Nasz Czas 1 (590)